Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek, wat houdt dat in?

In Máxima MC wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan om onze patiëntzorg te kunnen verbeteren en vernieuwen. Hiervoor worden ‘proefpersonen’ gevraagd: patiënten en ook gezonde mensen om behandelmethodes te kunnen vergelijken.

Wanneer er onderzoek plaatsvindt op het gebied van uw behandeling, kan het zijn dat u benaderd wordt om deel te nemen. Met deelname aan onderzoek helpt u mee aan verbetering van de zorg en aan kennis over het ziekteproces. Als patiënt zijnde kunt u ook het voordeel hebben van het ondergaan van de nieuwste behandeling. Deelname is vrijwillig: u beslist altijd zelf of u mee wilt doen of niet wanneer dit gevraagd wordt. Doet u niet mee, dan krijgt u gewoon de behandeling die u anders ook zou krijgen.

Om mee te kunnen doen is altijd uw schriftelijke toestemming nodig. Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, krijgt u uitleg over wat het onderzoek inhoudt. En u kunt erover praten met uw partner, vrienden of familie. Verdere informatie over meedoen aan zo’n onderzoek staat in deze brochure.

Het onderzoek

In veel onderzoeken worden alleen gegevens verzameld. Bijvoorbeeld over de pijn of het herstel na een operatie. Daarnaast is er onderzoek naar de werking van een behandeling of medicijn. Hierbij worden verschillende methodes met elkaar vergeleken. Het kan daarbij voorkomen dat u níet in aanmerking komt voor de nieuwe methode. Door middel van loting wordt bepaald wie welke behandeling krijgt. Als u besluit deel te nemen, kan het zijn dat u vaker op controle moet komen. Soms moet u een lijstje bijhouden. De reiskosten voor uw bezoeken worden vrijwel altijd vergoed.