MMC Academie

De MMC Academie faciliteert en begeleidt opleiding, ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschapsbureau
Het wetenschapsbureau coördineert en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek dat binnen MMC wordt uitgevoerd. Het bureau maakt inzichtelijk welke onderzoeken er lopen en ondersteunt en adviseert bij het opzetten en uitvoeren ervan. Ze kunnen adviseren bij subsidieaanvragen en geven methodologische en statistische ondersteuning en hulp bij het schrijven van een wetenschappelijke publicatie. Daarnaast worden ook diverse cursussen gegeven op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschapscommissie
Een permanente wetenschapscommissie, met daarin vertegenwoordigers van alle ziekenhuisdisciplines die wetenschappelijk onderzoek doen, stelt onderzoeksthema’s vast en geeft inhoudelijke sturing aan alle onderzoeksactiviteiten.

Wetenschapsavond
De wetenschapscommissie van MMC organiseert jaarlijks een wetenschapsavond om onderzoekers een podium te geven. Op deze avond presenteren onderzoekers vol trots hun bijdrage aan de medische wetenschap. Aan de hand van mondelinge voordrachten en wetenschappelijke posters wordt verteld over de nieuwste ontwikkelingen en bevindingen. De avond staat in het teken van de uitreiking van een drietal prijzen: de beste voordracht, de posterprijs en de aanmoedigingsprijs voor studenten.

Kennis- en informatiecentrum
Het kennis- en informatiecentrum ondersteunt het onderwijs en de wetenschappelijke activiteiten van het ziekenhuis door medisch en verpleegkundig wetenschappelijke informatie beschikbaar te stellen. Alle medewerkers en medisch professionals uit de regio kunnen er terecht voor naslagwerk. Daarnaast is veel medische informatie te raadplegen via de ‘digitale bibliotheek’.

Opleiden
De MMC Academie begeleidt het opleiden op de werkvloer. Daarnaast biedt MMC regelmatig scholing aan voor medewerkers en voor externen.