Transparant over resultaten

Landelijk zijn er afspraken gemaakt over waar de kwaliteit van zorg aan moet voldoen. Verzekeraars, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en de Inspectie voor gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleren de kwaliteit van onze zorgverlening via kwaliteitsindicatoren.

Deze indicatoren kunnen u helpen bij het vormen van een mening over wat voor u persoonlijk belangrijk is én om betere vragen te kunnen stellen aan uw arts. MMC gebruikt de indicatoren voor kwaliteitsverbetering en toetst of de patiëntenzorg en ondersteunende dienstverlening voldoen aan de actuele eisen.

Kwaliteitsindicatoren

De kwaliteitsindicatoren zijn ontwikkeld om de prestaties van ziekenhuizen inzichtelijk te maken en te kunnen vergelijken. Ze geven een beeld van het functioneren van het ziekenhuis en hebben betrekking op de zorg (inhoud, kwaliteit en processen), de bedrijfsvoering en algemene zaken. De kwaliteitsindicatoren zijn voor alle ziekenhuizen gelijk. Lees meer op de website van de IGJ.

Voor een aantal ziekten hebben patiëntenorganisaties vergelijkingsinformatie verzameld. In deze Patiëntenwijzers kunt u per ziekenhuis zien of er geboden wordt wat de patiëntenverenigingen belangrijk vinden. Daarnaast heeft de beroepsgroep SONCOS, de Stichting Oncologische Samenwerking, per soort kanker normen opgesteld. De kwaliteitsindicatoren van beroepsgroepen zijn veelal raadpleegbaar op de website van de desbetreffende beroepsgroep.

Ziekenhuischeck

Máxima MC (MMC) geeft in één oogopslag betrouwbare informatie voor patiënten met Ziekenhuischeck. Ziekenhuischeck geeft inzicht in kwaliteitsgegevens, en biedt zo waardevolle keuze-informatie voor een groot aantal behandelingen. Ziekenhuizen kunnen per behandeling met elkaar worden vergeleken, ook geeft de website informatie over de samenwerking tussen ziekenhuizen. Met Ziekenhuischeck zetten ziekenhuizen een volgende stap in het beschikbaar maken van keuze-informatie. Door kwaliteitsinformatie van ziekenhuizen op één site te kunnen bekijken en vergelijken, weten patiënten nog beter waar ze aan toe zijn.

In Ziekenhuischeck staat hoe een ziekenhuis scoort. De score wordt uitgedrukt in een cijfer, percentage of getal. Deze score is te vergelijken met een eerdere score van het ziekenhuis, met een landelijke standaard of met andere ziekenhuizen in Nederland. Wijkt de score van het ziekenhuis hiervan af? Dan legt het ziekenhuis in een toelichting uit hoe dit komt.

Ziekenhuischeck is, samen met de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ), door ziekenhuizen zelf ontwikkeld om openheid te geven over hun kwaliteit. Het venster blijft voortdurend in ontwikkeling.