Wachttijden

Máxima MC doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijden gelden voor zowel locatie Eindhoven als Veldhoven.

Er zijn drie soorten wachttijden:

  • Wachttijden bij de polikliniek: de wachttijd tot een geplande afspraak op de polikliniek
  • Wachttijden voor diagnostiek: de wachttijd tot het geplande onderzoek (zoals een MRI)
  • Wachttijden voor behandelingen: de wachttijd tot een geplande behandeling (zoals een operatie)

In onderstaand overzicht vindt u een indicatie van de wachttijden. Deze wachttijden zijn vastgesteld volgens de rekenmethode van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De cijfers worden elke twee weken vernieuwd. De daadwerkelijke wachttijden kunnen afwijken. Voor de meest actuele wachttijden kunt u contact opnemen met de polikliniek.

 

Wachttijden polikliniek

Peildatum: 02-03-2024 03:45:05
Specialisme Polikliniek Wachttijd
Anesthesiologie Anesthesiologie / Pijnbestrijding 45 dagen
Cardiologie Cardiologie - Algemeen 37 dagen
Chirurgie Chirurgie (heelkunde) - Algemeen 8 dagen
Dermatologie Dermatologie - Algemeen 30 dagen
Gynaecologie Gynaecologie - Algemeen 53 dagen
Gynaecologie Gynaecologie - Incontinentie voor de vrouw 57 dagen
Gynaecologie Gynaecologie - Infertiliteit 38 dagen
Interne geneeskunde Interne geneeskunde - Algemeen 18 dagen
Interne geneeskunde Interne geneeskunde - Allergologie 339 dagen
Kaakchirurgie Kaakchirurgie 116 dagen
Kindergeneeskunde Kindergeneeskunde - Algemeen 26 dagen
KNO KNO - Algemeen 32 dagen
Longgeneeskunde Longgeneeskunde - Algemeen 31 dagen
Maag, darm en leverziekten Maag, darm en leverziekten - Algemeen 57 dagen
Neurochirurgie Neurochirurgie - Algemeen 87 dagen
Neurologie Neurologie - Algemeen 29 dagen
Oogheelkunde Oogheelkunde - Algemeen 365 dagen
Orthopedie Orthopedie - Algemeen 2 dagen
Plastische Chirurgie Plastische Chirurgie - Algemeen 44 dagen
Reumatologie Reumatologie - Algemeen 53 dagen
Revalidatie Revalidatie 79 dagen
Sportgeneeskunde Sportgeneeskunde 9 dagen
Urologie Urologie - algemeen 67 dagen

Wachttijden diagnostiek

Peildatum: 02-03-2024 03:45:05
Specialisme Type diagnostiek Wachttijd
KNO Slaapapnoe diagnostisch onderzoek / screening 38 dagen
KNO Slaaponderzoek / Polysomnografie 87 dagen
Maag, darm en leverziekten Colonscopie 38 dagen
Maag, darm en leverziekten Gastroscopie 19 dagen
Radiologie Botdichtheidsmeting DEXA meting 23 dagen
Radiologie CT 11 dagen
Radiologie Echografie 8 dagen
Radiologie Mammografie 2 dagen
Radiologie MRI hersenen 29 dagen
Radiologie MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en). 29 dagen
Radiologie MRI nek 29 dagen
Radiologie MRI rug 29 dagen
Radiologie MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en 29 dagen
Radiologie Röntgen 1 dagen

Wachttijden behandeling

Peildatum: 02-03-2024 03:45:05
Specialisme Type behandeling Wachttijd
Chirurgie Galblaasverwijdering 78 dagen
Chirurgie Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom de anus 74 dagen
Chirurgie Operatieve behandeling liesbreuk 83 dagen
Chirurgie Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden 80 dagen
Gynaecologie Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering 90 dagen
Gynaecologie Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of verzakking bij vrouw 74 dagen
KNO Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 44 dagen
KNO Primaire operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot 114 dagen
KNO Tonsillectomie en/of adenotomie 40 dagen
Oogheelkunde Initiële staaroperatie 60 dagen
Orthopedie Initiële totale heupvervanging 76 dagen
Orthopedie Initiële totale knie vervanging 64 dagen

 

Een aantal punten zijn hierbij van belang:

  • De wachttijden zijn afhankelijk van de aard van het gezondheidsprobleem en/of van individuele omstandigheden.
  • Voor spoedgevallen gelden andere regels. Spoedgevallen hebben voorrang.
  • Aan de hier genoemde wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Per specialist kunnen de wachttijden verschillen. De specialist met de kortste wachttijd bepaalt de wachttijd van het specialisme.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.