Wachttijden

Máxima MC doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijden gelden voor zowel locatie Eindhoven als Veldhoven.

Er zijn drie soorten wachttijden:

  • Wachttijden bij de polikliniek: de wachttijd tot een geplande afspraak op de polikliniek
  • Wachttijden voor diagnostiek: de wachttijd tot het geplande onderzoek (zoals een MRI)
  • Wachttijden voor behandelingen: de wachttijd tot een geplande behandeling (zoals een operatie)

In onderstaand overzicht vindt u een indicatie van de wachttijden. Deze wachttijden zijn vastgesteld volgens de rekenmethode van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De cijfers worden elke twee weken vernieuwd. De daadwerkelijke wachttijden kunnen afwijken. Voor de meest actuele wachttijden kunt u contact opnemen met de polikliniek.

 

Wachttijden polikliniek

Peildatum: 02-10-2023 05:15:04
Polikliniek Specialisme Wachttijd
Anesthesiologie / Pijnbestrijding Anesthesiologie 60 dagen
Cardiologie - Algemeen Cardiologie 39 dagen
Chirurgie (heelkunde) - Algemeen Chirurgie 10 dagen
Dermatologie - Algemeen Dermatologie 46 dagen
Gynaecologie - Algemeen Gynaecologie 33 dagen
Interne geneeskunde - Algemeen Interne geneeskunde 53 dagen
Interne geneeskunde - Allergologie Interne geneeskunde 142 dagen
Kaakchirurgie Kaakchirurgie 79 dagen
Kindergeneeskunde - Algemeen Kindergeneeskunde 17 dagen
KNO - Algemeen KNO 23 dagen
Longgeneeskunde - Algemeen Longgeneeskunde 22 dagen
Maag, darm en leverziekten - Algemeen Maag, darm en leverziekten 108 dagen
Neurochirurgie - Algemeen Neurochirurgie 115 dagen
Neurologie - Algemeen Neurologie 29 dagen
Oogheelkunde - Algemeen Oogheelkunde 365 dagen
Orthopedie - Algemeen Orthopedie 10 dagen
Plastische Chirurgie - Algemeen Plastische Chirurgie 39 dagen
Reumatologie - Algemeen Reumatologie 67 dagen
Revalidatie Revalidatie 68 dagen
Sportgeneeskunde Sportgeneeskunde 11 dagen
Urologie - algemeen Urologie 54 dagen

Wachttijden diagnostiek

Peildatum: 02-10-2023 05:15:04
Type diagnostiek Specialisme Wachttijd
Baarmoederhalsafwijkingen uitstrijkje Gynaecologie 30 dagen
Botdichtheidsmeting DEXA meting Radiologie 26 dagen
Colonscopie Maag, darm en leverziekten 25 dagen
CT Radiologie 18 dagen
Echografie Radiologie 11 dagen
Gastroscopie Maag, darm en leverziekten 23 dagen
Mammografie Radiologie 4 dagen
MRI hersenen Radiologie 23 dagen
MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en). Radiologie 23 dagen
MRI nek Radiologie 23 dagen
MRI rug Radiologie 23 dagen
MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en Radiologie 23 dagen
Röntgen Radiologie 1 dagen
Slaapapnoe diagnostisch onderzoek / screening KNO 15 dagen
Slaaponderzoek / Polysomnografie KNO 17 dagen

Wachttijden behandeling

Peildatum: 02-10-2023 05:15:04
Type behandeling Specialisme Wachttijd
Dotterbehandeling Cardiologie 16 dagen
Galblaasverwijdering Chirurgie 32 dagen
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering Gynaecologie 22 dagen
Hartrevalidatie Revalidatiegeneeskunde 31 dagen
Initiële staaroperatie Oogheelkunde 100 dagen
Initiële totale heupvervanging Orthopedie 28 dagen
Initiële totale knie vervanging Orthopedie 56 dagen
Operatieve behandeling liesbreuk Chirurgie 54 dagen
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden Chirurgie 32 dagen
Operatieve behandeling navelbreuk Chirurgie 70 dagen
Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of verzakking bij vrouw Gynaecologie 62 dagen
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes KNO 45 dagen
Primaire operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot KNO 111 dagen
Tonsillectomie en/of adenotomie KNO 42 dagen

 

Een aantal punten zijn hierbij van belang:

  • De wachttijden zijn afhankelijk van de aard van het gezondheidsprobleem en/of van individuele omstandigheden.
  • Voor spoedgevallen gelden andere regels. Spoedgevallen hebben voorrang.
  • Aan de hier genoemde wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Per specialist kunnen de wachttijden verschillen. De specialist met de kortste wachttijd bepaalt de wachttijd van het specialisme.

Let op: door de coronapandemie zijn de wachttijden van niet-spoedeisende operaties langer dan normaal.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.