Wachttijden

Máxima MC doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijden gelden voor zowel locatie Eindhoven als Veldhoven.

Er zijn drie soorten wachttijden:

  • Wachttijden bij de polikliniek: de wachttijd tot een geplande afspraak op de polikliniek
  • Wachttijden voor diagnostiek: de wachttijd tot het geplande onderzoek (zoals een MRI)
  • Wachttijden voor behandelingen: de wachttijd tot een geplande behandeling (zoals een operatie)

In onderstaand overzicht vindt u een indicatie van de wachttijden. Deze wachttijden zijn vastgesteld volgens de rekenmethode van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De cijfers worden elke twee weken vernieuwd. De daadwerkelijke wachttijden kunnen afwijken. Voor de meest actuele wachttijden kunt u contact opnemen met de polikliniek.

 

Wachttijden polikliniek

Peildatum: 14-07-2024 11:36:14
Specialisme Polikliniek Wachttijd
Anesthesiologie Anesthesiologie / Pijnbestrijding 2 dagen
Cardiologie Cardiologie - Algemeen 46 dagen
Chirurgie Chirurgie (heelkunde) - Algemeen 16 dagen
Chirurgie Chirurgie (heelkunde) - Proctologie 45 dagen
Chirurgie Chirurgie (heelkunde) - Vaatchirurgie 8 dagen
Dermatologie Dermatologie - Algemeen 46 dagen
Gynaecologie Gynaecologie - Algemeen 90 dagen
Gynaecologie Gynaecologie - Incontinentie voor de vrouw 15 dagen
Gynaecologie Gynaecologie - Infertiliteit 36 dagen
Interne geneeskunde Interne geneeskunde - Algemeen 44 dagen
Interne geneeskunde Interne geneeskunde - Allergologie 360 dagen
Kaakchirurgie Kaakchirurgie 80 dagen
Kindergeneeskunde Kindergeneeskunde - Algemeen 9 dagen
Kindergeneeskunde Kindergeneeskunde - Cardiologie 18 dagen
Kindergeneeskunde Kindergeneeskunde - Neurologie 17 dagen
Kindergeneeskunde Kindergeneeskunde - Orthopedie 7 dagen
KNO KNO - Algemeen 36 dagen
Longgeneeskunde Longgeneeskunde - Algemeen 7 dagen
Maag, darm en leverziekten Maag, darm en leverziekten - Algemeen 150 dagen
Neurologie Neurologie - Algemeen 114 dagen
Orthopedie Orthopedie - Algemeen 9 dagen
Orthopedie Orthopedie - Heupklachten 9 dagen
Orthopedie Orthopedie - Knieklachten 8 dagen
Orthopedie Orthopedie - rugklachten 29 dagen
Orthopedie Orthopedie - Schouderklachten 17 dagen
Orthopedie Orthopedie - Voet en/of enkelklachten 50 dagen
Plastische Chirurgie Plastische Chirurgie - Algemeen 63 dagen
Reumatologie Reumatologie - Algemeen 88 dagen
Revalidatie Revalidatie 175 dagen
Sportgeneeskunde Sportgeneeskunde 31 dagen
Urologie Urologie - algemeen 71 dagen

Wachttijden diagnostiek

Peildatum: 14-07-2024 11:36:14
Specialisme Type diagnostiek Wachttijd
KNO Slaapapnoe diagnostisch onderzoek / screening 22 dagen
KNO Slaaponderzoek / Polysomnografie 22 dagen
Maag, darm en leverziekten Colonscopie 72 dagen
Maag, darm en leverziekten Gastroscopie 9 dagen
Radiologie Botdichtheidsmeting DEXA meting 67 dagen
Radiologie CT 25 dagen
Radiologie Echografie 16 dagen
Radiologie Mammografie 3 dagen
Radiologie MRI hersenen 34 dagen
Radiologie MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en). 34 dagen
Radiologie MRI nek 34 dagen
Radiologie MRI rug 34 dagen
Radiologie MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en 34 dagen
Radiologie Röntgen 1 dagen

Wachttijden behandeling

Peildatum: 14-07-2024 11:36:14
Specialisme Type behandeling Wachttijd
Chirurgie Galblaasverwijdering 24 dagen
Chirurgie Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom de anus 90 dagen
Chirurgie Operatieve behandeling liesbreuk 71 dagen
Chirurgie Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden 92 dagen
Chirurgie Operatieve behandeling navelbreuk 108 dagen
Chirurgie Volumereductieoperatie maag bij overgewicht 41 dagen
Gynaecologie Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering 97 dagen
Gynaecologie Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of verzakking bij vrouw 62 dagen
KNO Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 70 dagen
KNO Primaire operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot 69 dagen
KNO Tonsillectomie en/of adenotomie 60 dagen
Orthopedie Initiële totale heupvervanging 135 dagen
Orthopedie Initiële totale knie vervanging 33 dagen
Plastische Chirurgie Operatieve behandeling contractuur van Dupuytren 4 dagen
Plastische Chirurgie Operatieve borstreconstructie 1 dagen
Urologie Besnijdenis als zelfstandige verrichting 126 dagen
Urologie Operatieve behandeling bij vergrote prostaat 70 dagen
Urologie Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of blaasverzakking bij man 52 dagen

 

Een aantal punten zijn hierbij van belang:

  • De wachttijden zijn afhankelijk van de aard van het gezondheidsprobleem en/of van individuele omstandigheden.
  • Voor spoedgevallen gelden andere regels. Spoedgevallen hebben voorrang.
  • Aan de hier genoemde wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Per specialist kunnen de wachttijden verschillen. De specialist met de kortste wachttijd bepaalt de wachttijd van het specialisme.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.