Wachttijden

Máxima MC doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijden gelden voor zowel locatie Eindhoven als Veldhoven.

Er zijn drie soorten wachttijden:

  • Wachttijden bij de polikliniek: de wachttijd tot een geplande afspraak op de polikliniek
  • Wachttijden voor diagnostiek: de wachttijd tot het geplande onderzoek (zoals een MRI)
  • Wachttijden voor behandelingen: de wachttijd tot een geplande behandeling (zoals een operatie)

In onderstaand overzicht vindt u een indicatie van de wachttijden. Deze wachttijden zijn vastgesteld volgens de rekenmethode van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De cijfers worden elke twee weken vernieuwd. De daadwerkelijke wachttijden kunnen afwijken. Voor de meest actuele wachttijden kunt u contact opnemen met de polikliniek.

 

Wachttijden polikliniek

Peildatum: 12-06-2024 19:19:05
Specialisme Polikliniek Wachttijd
Anesthesiologie Anesthesiologie / Pijnbestrijding 8 dagen
Cardiologie Cardiologie - Algemeen 25 dagen
Chirurgie Chirurgie (heelkunde) - Algemeen 16 dagen
Chirurgie Chirurgie (heelkunde) - Liesbreuk 16 dagen
Chirurgie Chirurgie (heelkunde) - Proctologie 34 dagen
Chirurgie Chirurgie (heelkunde) - Vaatchirurgie 1 dagen
Dermatologie Dermatologie - Algemeen 38 dagen
Gynaecologie Gynaecologie - Algemeen 10 dagen
Gynaecologie Gynaecologie - Incontinentie voor de vrouw 43 dagen
Gynaecologie Gynaecologie - Infertiliteit 52 dagen
Interne geneeskunde Interne geneeskunde - Algemeen 19 dagen
Interne geneeskunde Interne geneeskunde - Allergologie 360 dagen
Kaakchirurgie Kaakchirurgie 89 dagen
Kindergeneeskunde Kindergeneeskunde - Algemeen 16 dagen
Kindergeneeskunde Kindergeneeskunde - Cardiologie 39 dagen
Kindergeneeskunde Kindergeneeskunde - Neurologie 30 dagen
Kindergeneeskunde Kindergeneeskunde - Orthopedie 4 dagen
KNO KNO - Algemeen 25 dagen
Longgeneeskunde Longgeneeskunde - Algemeen 25 dagen
Maag, darm en leverziekten Maag, darm en leverziekten - Algemeen 140 dagen
Neurochirurgie Neurochirurgie - Algemeen 59 dagen
Neurologie Neurologie - Algemeen 71 dagen
Orthopedie Orthopedie - Algemeen 16 dagen
Orthopedie Orthopedie - Heupklachten 14 dagen
Orthopedie Orthopedie - Knieklachten 16 dagen
Orthopedie Orthopedie - rugklachten 27 dagen
Orthopedie Orthopedie - Schouderklachten 15 dagen
Orthopedie Orthopedie - Voet en/of enkelklachten 40 dagen
Plastische Chirurgie Plastische Chirurgie - Algemeen 34 dagen
Reumatologie Reumatologie - Algemeen 92 dagen
Revalidatie Revalidatie 81 dagen
Sportgeneeskunde Sportgeneeskunde 32 dagen
Urologie Urologie - algemeen 81 dagen

Wachttijden diagnostiek

Peildatum: 12-06-2024 19:19:05
Specialisme Type diagnostiek Wachttijd
KNO Slaapapnoe diagnostisch onderzoek / screening 23 dagen
KNO Slaaponderzoek / Polysomnografie 114 dagen
Maag, darm en leverziekten Colonscopie 50 dagen
Maag, darm en leverziekten Gastroscopie 47 dagen
Radiologie Botdichtheidsmeting DEXA meting 60 dagen
Radiologie CT 18 dagen
Radiologie Echografie 16 dagen
Radiologie Mammografie 3 dagen
Radiologie MRI hersenen 26 dagen
Radiologie MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en). 26 dagen
Radiologie MRI nek 26 dagen
Radiologie MRI rug 26 dagen
Radiologie MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en 26 dagen
Radiologie Röntgen 1 dagen

Wachttijden behandeling

Peildatum: 12-06-2024 19:19:05
Specialisme Type behandeling Wachttijd
Chirurgie Galblaasverwijdering 24 dagen
Chirurgie Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom de anus 90 dagen
Chirurgie Operatieve behandeling liesbreuk 71 dagen
Chirurgie Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden 92 dagen
Chirurgie Operatieve behandeling navelbreuk 108 dagen
Chirurgie Volumereductieoperatie maag bij overgewicht 41 dagen
Gynaecologie Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering 97 dagen
Gynaecologie Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of verzakking bij vrouw 62 dagen
KNO Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes 70 dagen
KNO Primaire operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot 69 dagen
KNO Tonsillectomie en/of adenotomie 60 dagen
Orthopedie Initiële totale heupvervanging 135 dagen
Orthopedie Initiële totale knie vervanging 33 dagen
Plastische Chirurgie Operatieve behandeling contractuur van Dupuytren 4 dagen
Plastische Chirurgie Operatieve borstreconstructie 1 dagen
Urologie Besnijdenis als zelfstandige verrichting 126 dagen
Urologie Operatieve behandeling bij vergrote prostaat 70 dagen
Urologie Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of blaasverzakking bij man 52 dagen

 

Een aantal punten zijn hierbij van belang:

  • De wachttijden zijn afhankelijk van de aard van het gezondheidsprobleem en/of van individuele omstandigheden.
  • Voor spoedgevallen gelden andere regels. Spoedgevallen hebben voorrang.
  • Aan de hier genoemde wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Per specialist kunnen de wachttijden verschillen. De specialist met de kortste wachttijd bepaalt de wachttijd van het specialisme.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.