Wachttijden

Máxima MC doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijden gelden voor zowel locatie Eindhoven als Veldhoven.

Er zijn drie soorten wachttijden:

  • Wachttijden bij de polikliniek: de wachttijd tot een geplande afspraak op de polikliniek
  • Wachttijden voor diagnostiek: de wachttijd tot het geplande onderzoek (zoals een MRI)
  • Wachttijden voor behandelingen: de wachttijd tot een geplande behandeling (zoals een operatie)

In onderstaand overzicht vindt u een indicatie van de wachttijden. Deze wachttijden zijn vastgesteld volgens de rekenmethode van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De cijfers worden elke twee weken vernieuwd. De daadwerkelijke wachttijden kunnen afwijken. Voor de meest actuele wachttijden kunt u contact opnemen met de polikliniek.

 

Wachttijden polikliniek

Peildatum: 09-06-2023 22:13:03
Polikliniek Specialisme Wachttijd
Anesthesiologie / Pijnbestrijding Anesthesiologie 43 dagen
Cardiologie - Algemeen Cardiologie 18 dagen
Chirurgie (heelkunde) - Algemeen Chirurgie 18 dagen
Dermatologie - Algemeen Dermatologie 40 dagen
Gynaecologie - Algemeen Gynaecologie 95 dagen
Interne geneeskunde - Algemeen Interne geneeskunde 38 dagen
Interne geneeskunde - Allergologie Interne geneeskunde 37 dagen
Kaakchirurgie Kaakchirurgie 19 dagen
Kindergeneeskunde - Algemeen Kindergeneeskunde 44 dagen
KNO - Algemeen KNO 43 dagen
Longgeneeskunde - Algemeen Longgeneeskunde 19 dagen
Maag, darm en leverziekten - Algemeen Maag, darm en leverziekten 101 dagen
Neurochirurgie - Algemeen Neurochirurgie 101 dagen
Neurologie - Algemeen Neurologie 53 dagen
Oogheelkunde - Algemeen Oogheelkunde 365 dagen
Orthopedie - Algemeen Orthopedie 16 dagen
Plastische Chirurgie - Algemeen Plastische Chirurgie 23 dagen
Reumatologie - Algemeen Reumatologie 93 dagen
Revalidatie Revalidatie 40 dagen
Sportgeneeskunde Sportgeneeskunde 24 dagen
Urologie - algemeen Urologie 86 dagen

Wachttijden diagnostiek

Peildatum: 09-06-2023 22:13:03
Type diagnostiek Specialisme Wachttijd
Baarmoederhalsafwijkingen uitstrijkje Gynaecologie 30 dagen
Botdichtheidsmeting DEXA meting Radiologie 23 dagen
Colonscopie Maag, darm en leverziekten 12 dagen
CT Radiologie 18 dagen
Echografie Radiologie 16 dagen
Gastroscopie Maag, darm en leverziekten 26 dagen
Mammografie Radiologie 3 dagen
MRI hersenen Radiologie 31 dagen
MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en). Radiologie 31 dagen
MRI nek Radiologie 31 dagen
MRI rug Radiologie 31 dagen
MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en Radiologie 31 dagen
Röntgen Radiologie 2 dagen
Slaapapnoe diagnostisch onderzoek / screening KNO 18 dagen
Slaaponderzoek / Polysomnografie KNO 18 dagen

Wachttijden behandeling

Peildatum: 09-06-2023 22:13:03
Type behandeling Specialisme Wachttijd
Dotterbehandeling Cardiologie 16 dagen
Geïsoleerde/ op zichzelf staande baarmoederverwijdering Gynaecologie 77 dagen
Hartrevalidatie Revalidatiegeneeskunde 31 dagen
Initiële staaroperatie Oogheelkunde 100 dagen
Initiële totale heupvervanging Orthopedie 62 dagen
Initiële totale knie vervanging Orthopedie 99 dagen
Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom de anus Chirurgie 125 dagen
Operatieve behandeling liesbreuk Chirurgie 105 dagen
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden Chirurgie 72 dagen
Operatieve behandeling navelbreuk Chirurgie 77 dagen
Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of verzakking bij vrouw Gynaecologie 62 dagen
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes KNO 61 dagen
Primaire operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot KNO 120 dagen
Tonsillectomie en/of adenotomie KNO 73 dagen

 

Een aantal punten zijn hierbij van belang:

  • De wachttijden zijn afhankelijk van de aard van het gezondheidsprobleem en/of van individuele omstandigheden.
  • Voor spoedgevallen gelden andere regels. Spoedgevallen hebben voorrang.
  • Aan de hier genoemde wachttijden kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Per specialist kunnen de wachttijden verschillen. De specialist met de kortste wachttijd bepaalt de wachttijd van het specialisme.

Let op: door de coronapandemie zijn de wachttijden van niet-spoedeisende operaties langer dan normaal.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.