Geestelijke verzorging

Tijdens uw verblijf in Máxima Medisch Centrum, zijn er naast artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners, ook geestelijk verzorgers om u te begeleiden en te ondersteunen.

De geestelijk verzorger is gespecialiseerd in begeleiding van en ondersteuning bij het omgaan met levens- en zingevingsvragen, maar ook bij ethische vragen. Bij ingrijpende gebeurtenissen komen dit soort vragen op, maar ook bij minder ingrijpende voorvallen. Dan kan het helpen daarover te praten met iemand die daar speciaal voor is. Vragen als: wat is er aan de hand? Waarom overkomt mij dit? Welke keuzes moet ik maken? Wie kan mij hierbij helpen?

Familie, partner en naasten

Geestelijke verzorging is ook beschikbaar voor de naastbetrokkenen van de patiënt. De eigen omgeving van de patiënt kan een belangrijke steun zijn voor de patiënt, maar heeft soms zelf ook ondersteuning nodig. Ziekte, behandeling en opname kunnen ook grote invloed hebben op de partner, kinderen en andere naasten van de patiënt. Ook bij hen kan dit gevoelens oproepen van angst, onzekerheid of twijfel. Soms is er al een hele periode aan de opname vooraf gegaan, waarin veel zorg aan het zieke familielid moest worden gegeven. Dat kan familie behoorlijk belasten.

Pastorale ondersteuning

Als een patiënt of zijn naasten daarom vragen kan de geestelijk verzorger de zieke ondersteunen door gebed, ziekenzegen of ziekenzalving. Indien dit in de thuissituatie niet mogelijk is, kan ook gevraagd worden om de toediening van de doop.