Intensive Care

Lees hier meer over de Intensive Care tijdens corona

Op de Intensive Care (IC) behandelen we patiënten die extra zorg en speciale bewaking nodig hebben omdat één of meer functies van organen zodanig verstoord zijn. Met speciale apparatuur ondersteunen we belangrijke lichaamsfuncties zoals ademhaling of bloedsomloop.

Het gespecialiseerde team van artsen en verpleegkundigen doen er alles aan om de patiënt zo goed mogelijk door een kritieke, soms levensbedreigende fase heen te helpen.

Het behandelteam

Intensive care MMC Máxima MC

 • De medisch specialist op het gebied van Intensive Care is als hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor de behandeling van de patiënt. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week is er minimaal één intensivist aanwezig op de IC.
 • Intensive Care verpleegkundige.  Houden alle patiënten voortdurend en nauwlettend in de gaten. Ze letten onder meer op de hartslag, de bloeddruk en de ademhaling. In overleg met de intensivist voeren zij de gekozen behandeling uit.
 • Leerling Intensive Care verpleegkundige. Dit zijn gediplomeerd verpleegkundigen die de specialisatie opleiding tot IC-verpleegkundige volgen.
 • Arts-assistenten. Dit is een basisarts in opleiding tot medisch specialist.
 • Physician Assistent. Dit zijn verpleegkundigen die een aanvullende verkorte medische opleiding hebben gevolgd.

Bij de behandeling zijn ook nog veel andere zorgverleners betrokken, zoals fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, ergotherapeuten, microbiologen, apothekers, revalidatieartsen en een geriater. Iedere dag bespreekt de intensivist in dit team de toestand van de patiënt en voert overleg over de verdere behandeling.

Hoe ziet de afdeling eruit?

Patiëntenkamer

Op de Intensive Care zijn dertien eenpersoonskamers. Een bekend beeld van de intensive care is een patiënt in een bed dat omringd is met slangen en medische apparaten.

 • De bewakingsmonitor heeft als doel de verschillende functies (hart, longen ed.) van het lichaam te registreren.
 • Vocht, voeding en medicatie. Op de intensive care krijgt een patiënt vocht, voeding en medicatie via een infuus, een slangetje in de ader of via en sonde, een slangetje in de maag. Soms heeft een erg zieke patiënt grote hoeveelheden vocht nodig. Zij houden vaak vocht vast. Hierdoor kan de patiënt er wat opgezwollen uitzien. Het extra vocht plast de patiënt later uit. Soms schrijft een arts medicijnen voor waarmee de patiënt dit vocht weer kwijtraakt.
 • Ondersteuning ademhaling. Vaak is het nodig om extra zuurstof te geven. Dit gebeurt dan via een kapje of slangetje in de neus. Mocht dit niet voldoende zijn of kan een patiënt niet goed ademhalen, dan kan een machine de ademhaling volledig of gedeeltelijk ondersteunen. Er zijn 2 soorten beademing:
 • Non-invasief – de patiënt krijgt een masker op neus en mond. Het masker is met luchtslangen verbonden aan een beademingsmachine.
 • Invasief – de patiënt krijgt een buisje via de mond in de luchtpijp. Voor het inbrengen van het buisje wordt de patiënt in slaap gebracht. De patiënt kan niet praten. Wanneer een patiënt langdurig beademing nodig heeft, kan besloten worden om tijdelijk een tracheostoma aan te leggen: een opening in de hals naar de luchtpijp, waarop de beademing kan worden aangesloten.
  Voortdurend wordt gekeken of de beademing aangepast moet worden of nog noodzakelijk is.
 • Omdat een patiënt aan de beademingsmachine vaak moeite heeft om voldoende op te hoesten, kan het nodig zijn om het slijm via het beademingsbuisje weg te zuigen.
 • Nierfunctie vervangende therapie. Bij heel erg zieke patiënten werken de nieren soms niet goed meer. Nieren zijn vooral belangrijk voor de vochthuishouding en het verwijderen van afvalstoffen. Wanneer de nieren dit onvoldoende kunnen doen, kan een machine dit ondersteunen. Vaak is dit maar tijdelijk nodig, omdat de nierfunctie vaak weer herstelt.
 • Soms zult u nog andere apparaten zien. We leggen u dan graag uit wat de functie hiervan is.

Download dit PDF-bestand met de materialen die in een IC-kamer kunnen zijn

intensive care patiëntenkamer MMC

Centrale balie

In het midden van de afdeling staat een balie achter glas. Achter deze balie hebben de zorgverleners steeds zicht op alle kamers. Extra camerabewaking bevordert de veiligheid van patiënten, bijvoorbeeld bij patiënten die onrustig zijn. Er staat een centrale monitor waarop continu de ademhaling, hartslag en bloeddruk van alle patiënten geobserveerd kunnen worden. Voor de balie is een glazen wand geplaatst om geluidsoverlast te beperken.

intensive care centrale balie MMC

Isolatie/Kamers

Onze Intensive Care met 13 eenpersoonskamers. Een eenpersoonskamer is rustig voor de patiënt en naasten. Het heeft ook voordelen op het gebied van infectiepreventie. Intensive Care patiënten hebben een verhoogd risico op infectie. Dit komt door de verminderde weerstand, het gebruik van antibiotica en het onderliggend lijden van de patiënt. Daarnaast zorgen de risicovolle ingrepen, zoals beademing, infusen, katheters en dergelijke voor een verhoogd risico. Infecties kunnen ontstaan door de micro-organismen (bacteriën en virussen) van de patiënt zelf of door bacteriën en virussen uit de omgeving. Micro-organismen kunnen onder andere worden overgebracht op patiënten via de handen van de medewerkers en de bij de patiënt gebruikte apparatuur en materialen. Door zogenaamde eilandverpleging verminderen we de kans op verspreiding van micro-organismen. De term eilandverpleging betekent dat verpleegkundigen, artsen en andere disciplines bij ieder patiëntencontact een schort en handschoenen dragen en de handen desinfecteren met alcohol.

Twee kamers hebben dubbele gangdeuren die niet tegelijk open kunnen. Deze sluizen helpen de verspreiding van virussen of bacteriën te voorkomen.

Tevens kunnen er nog specifieke maatregelen worden getroffen. Door middel van een kaart op de deur wordt dan aangegeven welke specifieke maatregelen er (ook door bezoekers) getroffen moeten worden.

Bezoek

U kunt op bezoek* komen:

 • tussen 13.30 – 16.00 uur
 • tussen 18.00 – 20.00 uur

*Let op: in verband met corona gelden er aangepaste bezoektijden, kijk op Intensive Care tijdens corona voor de actuele bezoekregeling.

Tijdens veel bezoekuren wordt u ontvangen door een gastvrouw/gastheer. Mocht deze niet aanwezig zijn, kunt u zich melden via de telefoon links van de gele klapdeuren. U wordt dan door een verpleegkundige opgehaald.

Tijdens de bezoektijd mogen maximaal twee mensen tegelijk aan het bed staan. U kunt tussentijds gerust wisselen. Het wisselen vindt plaats in de wachtruimte, dus buiten de IC.

Ook kinderen mogen op de Intensive Care op bezoek komen. Vaak krijgen we de vraag of een kind op bezoek kan komen. Wij kunnen dat zelf niet altijd goed inschatten. We weten wel dat kinderen soms heel anders kijken en onder de indruk kunnen zijn van de situatie. U kunt dat als ouder waarschijnlijk beter inschatten.

Soms is een patiënt zo ziek dat de arts of verpleegkundige familie en/of naasten adviseert om naar het ziekenhuis te komen. Dan zijn er voor de familie, vrienden en naasten familiekamers beschikbaar.

Toestand van de patiënt

Dagboek bijhouden

De tijd dat de patiënt op de IC ligt is erg intensief. Deze herinnert zich vaak niets of slechts weinig van wat er gebeurd is. De IC-opname wordt ook wel ervaren als een zwart gat, maar er kunnen (later) ook vervelende herinneringen zijn of herinneringen die u niet begrijpt. Het bijhouden van een dagboek en/of het maken van foto’s kan deze leegte opvullen of bijdragen aan de verwerking van deze periode. Voor familieleden kan het dagboek prettig zijn om later nog eens terug te kunnen lezen wat er allemaal gebeurd is. Op iedere kamer is een dagboek aanwezig waarvan gebruik gemaakt kan worden. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het bijhouden van een digitaal dagboek (hier kunt u het verpleegkundig personeel naar vragen).

Update over de toestand van de patiënt

Regelmatig wordt u, aan het bed, bijgepraat door verpleegkundigen en artsen. Mocht u behoefte hebben aan een aanvullend gesprek met een arts, dan kunt u dit aangeven aan de verpleegkundige die voor uw familielid zorgt; deze zal dan samen met de arts kijken wanneer dit gesprek plaats kan vinden. Vaak zal dit overdag zijn. Een gesprek kan ook op initiatief van de behandelend arts plaatsvinden. Gesprekken kunnen, door de hectiek van de afdeling, niet altijd precies op het afgesproken tijdstip plaats kunnen vinden.

Verwardheid

Regelmatig raken patiënten op de Intensive Care flink in de war. Dit kan komen door het ziek zijn, (slaap)medicatie, geluid, licht, onrust om hen heen en verstoord dag/nachtritme. We noemen dit een delier. Meestal gaat de verwardheid na een paar dagen vanzelf over.

Soms is een patiënt zo in de war dat we hem niet goed kunnen behandelen. De patiënt krijgt dan medicijnen. Soms moeten we de patiënt tegen zichzelf beschermen door de handen vast te leggen. Zo willen we voorkomen dat de patiënt zelf per ongeluk een infuuslijn, katheter of tube verwijdert.

Lichamelijke en psychische klachten

Een opname op een Intensive Care is vaak een ingrijpende gebeurtenis voor de patiënt én diens familie en naasten. Veel patiënten die langer dan een paar dagen op een IC hebben gelegen, kunnen daar nog lange tijd problemen van ondervinden. Het ziektebeeld, de noodzakelijke behandeling, medicatie en de IC-omgeving maar ook bijvoorbeeld de angst en onzekerheid, kunnen zorgen voor lichamelijke en of psychische klachten.

Patiënten kunnen last hebben van:

 • Een zwakke conditie,
 • spier- en zenuwpijn,
 • slechte eetlust,
 • slaapproblemen,
 • nachtmerries en flashbacks,
 • angst of depressie
 • snel geëmotioneerd zijn,
 • stress voelen
 • geheugen- en concentratieproblemen

Deze klachten kunnen de kwaliteit van het dagelijks leven beïnvloeden. Hoewel veel van deze klachten ook kunnen voorkomen als een patiënt ernstig ziek was en niet op IC heeft gelegen worden deze klachten ook wel met PICS aangeduid. Bij familieleden die last houden van deze klachten wordt wel gesproken over PICS-F.

De huisarts is in het geval van PICS of PICS-F de aangewezen persoon voor behandeling danwel doorverwijzing naar een andere discipline zoals fysiotherapeut, diëtiste, psycholoog, etc.

Wanneer de patiënt van de afdeling Intensive Care ontslagen wordt, komt (afhankelijk van de opnameduur en het doorgemaakte ziektebeeld) een verpleegkundige van de Intensive Care deze nog een aantal dagen op de afdeling bezoeken. Zo hopen wij de overgang naar de afdeling kleiner te maken en de patiënt en zijn familie hierin te begeleiden.

Na ontslag uit het ziekenhuis is de patiënt van harte welkom om nog eens terug te komen op de Intensive Care. Helaas is het, in verband met de privacy van andere patiënten, niet altijd mogelijk om een kijkje te nemen op de kamer waar de patiënt gelegen heeft. Wij vragen u, mocht u langs willen komen, een afspraak te maken via secretariaat.ic@mmc.nl of 040-8888840

IC- café

Máxima MC en het Catharina Ziekenhuis organiseren ook regelmatig samen een IC-café. De avond is bedoeld voor alle ex-IC patiënten en/of naasten.

Grenzen aan de zorg

Alle patiënten op de Intensive Care zijn ernstig ziek en kunnen op ieder moment complicaties krijgen, bijvoorbeeld een hartstilstand. Het behandelend team weet precies wat te doen bij dit soort calamiteiten. Het kan voorkomen dat ingrijpen medisch niet meer zinvol is of dat de patiënt dat niet wil.

Wensen van de patiënt

We willen graag weten wat de wensen van de patiënt zijn. Soms is dit al door de huisarts of behandelend specialist besproken. Het komt ook voor dat het behandelend team besluit een bepaalde behandeling niet toe te passen bij een patiënt. De uitkomst van deze gesprekken ligt vast in het dossier van de patiënt. Bij opname op de Intensive Care kan deze vraag opnieuw gesteld worden. Ook kan het gebeuren dat tijdens het verblijf op de Intensive Care het verstandig is dit opnieuw te bespreken. Een voorbeeld hiervan is het maken van afspraken over wel of niet reanimeren bij een hartstilstand.

Meer informatie

Meer informatie is onder andere te vinden op:

Veel gestelde vragen

 • Worden alle patiënten op de Intensive Care kunstmatig in slaap gehouden?

  Nee, slechts een enkele patiënt. Er wordt gestreefd naar goede pijnstilling en soms is het nodig om rustgevende medicijnen te geven, danwel de patiënt kunstmatig in slaap te houden.

 • Kunnen patiënten, ondanks de kunstmatige slaap horen?

  Dat weten we niet zeker,maar  we denken dat het wel vaak het geval is, ook al kunnen patiënten zich dat later vaak niet herinneren. We raden u aan gewoon tegen uw naaste te praten. Dat kan over alledaagse dingen of zaken gaan waar u op dat moment mee bezig bent. Ook kunt u uw naaste in deze periode gewoon omhelzen en/of aanraken.

 • Waarom zit er gele pasta in de mond?

  In sommige gevallen ziet u gele pasta zitten in de mond. Veel patiënten die langer op de IC liggen krijgen antibiotica in de vorm van drank en pasta in de mond. Het is aangetoond dat dit leidt tot een betere kans op overleving, door vermindering van infecties.

 • Waarom zijn de handen vastgebonden?

  Het kan voorkomen dat u uw familielid/naaste tijdens uw bezoek met (pols)banden vast ziet liggen. Deze maatregel is weloverwogen genomen. Zo willen we voorkomen dat de patiënt zelf per ongeluk een infuuslijn, katheter of tube verwijdert.

 • Wat zijn de meest voorkomende onderzoeken die gedaan worden?

  Bloedonderzoek, kweken, röntgenfoto’s en scopieën. Deze gebeuren op de Intensive Care. Soms is het nodig om een scan te maken. Voor sommige onderzoeken (zoals CT-scan of MRI) gaat de patiënt naar de röntgenafdeling. Hierbij wordt de patiënt begeleid door personeel van de Intensive Care.

 • Ik ben verkouden, mag ik dan wel op bezoek komen?

  Meestal is dit geen reden dat u niet op bezoek kunt komen. Bij twijfel kunt u overleggen met de verpleging.