Uw medisch dossier

Inzage en kopie

U heeft recht op een kopie van uw medisch dossier, verpleegkundig dossier of radiologische onderzoeken (röntgenonderzoeken), uitgezonderd de persoonlijke werkaantekeningen die een zorgverlener heeft gemaakt. Het opvragen van een kopie dossier kan via dit formulier (PDF): Afschrift (kopie) van het dossier.

Stuur het formulier per post naar de polikliniek van uw medisch specialist. U krijgt een bericht als het dossier voor u klaarligt. Op vertoon van uw legitimatiebewijs kunt u het dossier opvragen.

Wilt u meerdere dossiers opvragen, dan kunt u het verzoek tot afschrift versturen aan:

Máxima MC
Secretariaat Kwaliteit & Veiligheid
Postbus 90052
5600 PD Eindhoven

U kunt ook zelf inzage nemen tot (een deel van) uw digitale medische dossier via MijnMMC.

Een uitzondering op deze rechten is aan de orde wanneer informatie in uw dossier de privacy van een ander zou kunnen schenden.

Transcript from your file

If you want a request of a transcript from your file you can fill in this form: Request for a transcript from your file