Uw medisch dossier

Inzage en kopie

U heeft recht op een kopie van uw medisch dossier, verpleegkundig dossier of radiologische onderzoeken (röntgenonderzoeken), uitgezonderd de persoonlijke werkaantekeningen die een zorgverlener heeft gemaakt. Het opvragen van een kopie dossier kan via dit formulier (PDF): Afschrift (kopie) van het dossier.

Stuur het formulier per post naar de polikliniek van uw medisch specialist. U krijgt een bericht als het dossier voor u klaarligt. Op vertoon van uw legitimatiebewijs kunt u het dossier opvragen.

Wilt u meerdere dossiers opvragen, dan kunt u het verzoek tot afschrift versturen aan:

Máxima MC
Secretariaat Kwaliteit & Veiligheid
Antwoordnummer 10080, 5500VB Veldhoven

U kunt ook zelf inzage nemen tot (een deel van) uw digitale medische dossier via MijnMMC.

Een uitzondering op deze rechten is aan de orde wanneer informatie in uw dossier de privacy van een ander zou kunnen schenden.

Vernietiging, verwijdering en correctie

U heeft recht om uw medisch dossier, verpleegkundig dossier of radiologische onderzoeken (röntgenonderzoeken), uitgezonderd de gegevens noodzakelijk voor de financiële afwikkeling van de zorgvraag, te laten vernietigen of deels te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om feitelijke onjuistheden in uw medisch dossier, verpleegkundig dossier of radiologische onderzoeken (röntgenonderzoeken) te laten corrigeren. Het indienen van een verzoek tot vernietiging, verwijdering of correctie van uw dossier kan via dit formulier (PDF): Verzoek vernietiging, verwijdering of correctie dossier.

Stuur het formulier, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs, per post naar het onderstaande adres:
Máxima MC
CMA
Antwoordnummer 10080, 5500VB Veldhoven

Indien gewenst mogen de niet noodzakelijke identiteitsgegevens zoals het BSN, de pasfoto en de handtekening op de kopie van het identiteitsbewijs worden afgeschermd. U krijgt een bericht als uw verzoek is ontvangen.

Transcript from your file

If you want a request of a transcript from your file you can fill in this form: Request for a transcript from your file

Destruction, removal from and/or correction of your file

If you want to request a destruction, removal and/or correction from your file you can fill in this form: Request for destruction, removal or correction of  your file