Responsible disclosure Hall of Fame

De mensen die bij hebben gedragen aan een verbetering van onze internetbeveiliging willen wij hartelijk bedanken. Wij zijn zeer dankbaar voor hun bereidwilligheid om de ontdekte kwetsbaarheden aan ons te melden. Samen hebben wij gewerkt aan een oplossing. De onderstaande mensen hebben dit aan ons gemeld volgens de afspraken in ons Responsible Disclosure beleid.

Meldingen

 • 2019-04-15
  Mikkie van Falier
  @mvanfalier
 • 2018-05-22
  Harika Naidu
  Linkedin: haarikavi

Onderstaande meldingen hebben betrekking op onze vorige website:

 • 2017-09-24
  Sajibe Kanti
  @Sajibekantibd
 • 2017-06-09
  Giovanni Chhatta
  @crokybolognese
 • 2017-06-09
  Kenan GENÇ
  @kenanngnc
 • 2017-06-08
  Alex de Beer
  @alexlearn3005
 • 2017-06-03
  Huy Kha
  @huykha10