Lambooij, mw. S.L.E.

Lambooij, mw. S.L.E.

  • Functie internist
  • Contact 040 888 61 84
  • Aandachtsgebieden ouderengeneeskunde

Dokter Lambooij werkt als internist ouderengeneeskunde in Máxima MC. Naast werkzaamheden als algemeen internist op de polikliniek interne geneeskunde is zij werkzaam op de polikliniek ouderengeneeskunde. Op de polikliniek ouderengeneeskunde staat de oudere patiënt centraal die zowel lichamelijke, psychische, functionele als sociale problemen kan hebben. Door bijzondere aandacht voor interacties tussen deze problemen wordt gestreefd naar een passend diagnostisch traject en behandel- of zorgplan.

Naast haar werkzaamheden als internist op de afdeling interne geneeskunde is dokter Lambooij werkzaam binnen de consultatieve dienst in de vorm van het Geriatrie Team samen met haar collega van Geffen, klinisch geriater en in nauwe samenwerking met de ouderenpsychiatrie. Hierdoor kan er brede zorg aan kwetsbare ouderen binnen het gehele ziekenhuis, op alle afdelingen geleverd worden. Op die manier wordt de zorg voor deze kwetsbare groep patiënten naar een hoger niveau getild en kan iedere oudere topzorg ontvangen afgestemd op zijn of haar behoeften.

Aandachtsgebieden

Wetenschap

Binnen Máxima MC houdt zij zich bezig met professionalisering van verpleegkundige zorg onder andere door verpleegkundig onderzoek naar behoud van functionaliteit. Verder wordt er deelgenomen aan het onderzoek naar de oudere patiënt van Prof Dr. H.R. Haak binnen de acute geneeskunde.

Werkzaam op de afdeling

Contact