Oei, dhr. prof. dr. S.G.

Oei, dhr. prof. dr. S.G.

  • Functie gynaecoloog
  • Contact 040 - 888 83 80
  • Aandachtsgebieden Verloskunde, modernisering medische opleiding, teamtraining en patiëntveiligheid

Sinds 1996 lid van de maatschap gynaecologie

Opleiding
Studie geneeskunde in Leiden
Opleiding gynaecologie in Leiden, Den Haag en Gouda.
Promotie aan de Rijksuniversiteit Leiden op een onderzoek naar de waarde van de postcoïtumtest voor het vruchtbaarheidsonderzoek (promotor professor Marc Keirse).
Subspecialisatie perinatologie in Australië (Flinders Medical Centre, Adelaide).

Nevenwerkzaamheden
Sinds 2003 hoogleraar fundamentele perinatologie Technische Universiteit Eindhoven
Opleider gynaecologie MMC van 2002 tot 2010.
Van 2005 tot 2012 decaan MMC Academie.
Opleider perinatologie sinds 2008.
Oprichter en eerste voorzitter Dutch Society for Simulation and Healthcare.
Voorzitter werkgroep perinatologie en maternale ziekte Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ( NVOG) 2002-2007.
Voorzitter commissie voortgangstoets NVOG 2004-2009.
Bestuurslid NVOG 2012-2014.
Oprichter Training for Life, een stichting die ten doel heeft om door middel van simulatie trainingen in Afrika en China moeder en kindersterfte omlaag te brengen.
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ( NVOG).

Wetenschappelijk onderzoek
Ontwikkeling en evaluatie van niet-invasieve, patiëntvriendelijke methoden om tijdens de zwangerschap moeder en kind te bewaken.
Ontwikkeling en evaluatie van simulatiemodellen voor het geven van multiprofessionele teamtraining aan gynaecologen en verloskundigen. Het doel van het wetenschappelijk onderzoek is dat het na goede evaluatie zo snel mogelijk wordt toegepast in de kliniek.

Speciale klinische kennis
Auto-immuunziekte en zwangerschap
trombose en zwangerschap
foetale bewaking
behandeling vroege preëclampsie en extreme vroeggeboorte

Bijzondere vaardigheid
Het draaien van stuitligging tot hoofdligging.