Raaijmakers, mw. E.F.J.

Raaijmakers, mw. E.F.J.

  • Functie neuroloog
  • Contact 040 888 84 10
  • Aandachtsgebieden Cognitieve neurologie, hoofdpijn

Drs. E.F.J. (Yvonne) Raaijmakers is sinds 2012 werkzaam in Máxima MC. Zij volgde haar opleiding tot neuroloog in het Universitair MC van Maastricht (MUMC+) met een keuzestage op de afdeling geheugenpolikliniek van de afdeling ouderenpsychiatrie in Maastricht. Tijdens haar perifere stage in het (destijds nog) Orbis MC werkte zij op de hoofdpijnpolikliniek.

Specialisatie

Binnen Máxima MC heeft cognitie (geheugenpolikliniek) in samenwerking met de afdeling medisch psychologie, haar specifieke aandacht. Bovendien is sinds 2014 binnen Máxima MC een hoofdpijncentrum opgestart waar we patiënten met complexe hoofdpijn behandelen. Dit gebeurt in samenwerking met de afdeling medisch psychologie en fysiotherapie. Binnen het hoofdpijncentrum is ook een hoofdpijnverpleegkundige werkzaam. Als hoofdpijncentrum zijn we lid van de Vereniging van Nederlandse Hoofdpijncentra, leveren we topreferente zorg en vervullen we een bovenregionale taak.

Passie

“Ons vakgebied staat nooit stil, er zijn nog steeds veel nieuwe ontwikkelingen. In samenwerking met de afdeling medisch psychologie verrichten we klinisch wetenschappelijk onderzoek naar psychologische kenmerken en medicatieovergebruikhoofdpijn. Ook participeren we samen met de afdeling nucleaire geneeskunde in wetenschappelijk onderzoek vanuit het UMCG naar PET-onderzoek bij parkinsonsyndromen.”
Zie ook: http://glimpsproject.com

Opleider

Mevrouw Raaijmakers is binnen Máxima MC verantwoordelijk voor de organisatie, invulling en begeleiding van het co-schap neurologie. Deze stage is onderdeel van de Geneeskunde opleiding van het Maastricht UMC. Ook bieden we GEZP- en WESP-stages aan voor co-assistenten vanuit het Maastricht UMC.

Lidmaatschappen

Binnen Máxima MC
Lid Vacaturecommissie
Lid Interne visitatiecommissie
Lid Commissie specialistische zorg voor ouderen Opleider co-assistenten UMC Maastricht

Extramuraal
Lid Nederlandse Vereniging van Neurologie
Lid Vereniging Nederlandse Hoofdpijncentra (VNHC)
Lid International Headache Society (IHS)
Lid American Headache Society (AHS)
Aangesloten bij het Nederlands Geheugenpoli Netwerk
Lid subcommissie kwaliteitsregistratie NVN

Werkzaam op de afdeling

Neurologie

Contact