Troost, mw. S.J.

Troost, mw. S.J.

 • Functie ziekenhuisfarmacie
 • Contact 040 888 90 20
 • Aandachtsgebieden hematologie, immunologie, cardiologie, neurologie en psychiatrie

Huidige functie

Hoofd van de ziekenhuisapotheek van Máxima MC en tevens directeur van Farmaceutisch Centrum Máxima, het samenwerkingsverband van de ziekenhuisapotheek en twee poliklinische apotheken: De Run in Veldhoven en De Karpen in Eindhoven.
Alle werkzaamheden in de ziekenhuisapotheek zijn gericht op medicatieveiligheid en in het bijzonder ook op de rol van andere zorgverleners dan apotheekmedewerkers daarin. Daarom wordt er veel samengewerkt met artsen en verpleging en worden risico’s van het medicatieproces in kaart gebracht. De apotheek MMC heeft de functie medicatieveiligheidsfunctionaris in het leven geroepen. Dit is een medewerker in dienst van de apotheek en gevoed met kennis vanuit de farmacie, daarbij andere zorgverleners in de kliniek ondersteunt en begeleidt bij veilig gebruik van geneesmiddelen. Dit heeft navolging gekregen in andere ziekenhuizen in Nederland.

Aandachtsgebieden binnen de ziekenhuisapotheek

Management, inkoop en medicatieveiligheid

Aandachtsgebieden kliniek

Hematologie, immunologie, cardiologie, neurologie en psychiatrie

Opleiding en werkervaring

Na propedeuse in Leiden is de studie Farmacie afgerond in Utrecht. Opleiding tot ziekenhuisapotheker is gevolgd in het Medisch Spectrum Twente, Enschede. Daarna werkzaam geweest in Dordrecht in het Drechtsteden ziekenhuis en Albert Schweitzer Ziekenhuis. In 1999 overstap gemaakt naar Diaconessenziekenhuis in Eindhoven dat vanaf 2002 onderdeel uitmaakt van MMC.
Is docent op de PAO, opleiding Pharmacy Practioner, voor de onderwerpen Hygiene, Parenteralia, Medisch rekenen en VTGM (Voor Toediening Gereed Maken van geneesmiddelen).

Bestuurlijke ervaringen

 • Van 1996 tot 2007 commissie Farmaceutische Patiëntenzorg van de NVZA (Nederlands Vereniging van Ziekenhuisapothekers), tussen 2003-2007 als voorzitter
 • Meegeschreven aan de notitie “Meldingen van bijwerkingen in ziekenhuizen”
 • Gewerkt aan patiëntvoorlichtingsfolders (PIF), heeft meegeschreven aan notitie “Farmaceutische patiëntenzorg bij kortdurende ziekenhuisopnames, dagbehandeling en poliklinische bezoeken”
 • 2000 tot 2004 lid van Stafbestuur MMC
 • 2004 tot 2008 lid van bestuur departement KNMP ZOB
 • 2006 tot 2008 voorzitter werkgroep NVZA en V&VN, de Richtlijn “Voor Toediening Gereed Maken van parenteralia op verpleegafdelingen in ziekenhuizen” mede opgesteld
 • 2008 tot 2010 voorzitter Expertgroep High Risk medicatie, VMS-zorg, de Praktijkgids “High risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia” mede opgesteld
 • 2011 tot 2017 lid van commissie Medicatieveiligheid NVZA, aandachtsgebied kwaliteitsindicatoren
 • Vanaf 2017 lid van de commissie Kwaliteitszaken NVZA
 • Vanaf 2014 tot heden lid van bestuur Bijwerkingencentrum Lareb

Werkzaam op de afdeling

Ziekenhuis apotheek