Veelgestelde vragen coronavirus

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over het coronavirus.

Afspraak en behandeling

 • Ik heb een afspraak in het ziekenhuis, gaat die door?

  De afspraken, digitaal of op de polikliniek, gaan door. Het is mogelijk dat uw afspraak uitgesteld wordt. U wordt hier in dat geval over gebeld.

  Als u niet bent gebeld, dan gaat uw afspraak gewoon door. Wij verzoeken u niet zelf hierover naar het ziekenhuis te bellen.

  Heeft u een afspraak en heeft u:

  • COVID-gerelateerde klachten;
  • Iemand in huis die COVID-19 of verdacht wordt van COVID-19;
  • COVID-19 gehad en u bent niet klachtenvrij,

  Neemt u dan contact op met de polikliniek om te overleggen of uw afspraak uitgesteld kan worden, of telefonisch kan plaatsvinden.

  Neem ook contact op met de afdeling waar u een afspraak mee heeft als u:

  • Uit een land of regio komt waar code oranje geldt;
  • Als er een contactonderzoek van de GGD loopt.

  Uw arts bekijkt of u naar het ziekenhuis kan komen of dat de afspraak verzet wordt.

 • Ik heb een opname of operatie gepland. Gaat deze door?

  Het is mogelijk dat uw opname of operatie wordt uitgesteld. U wordt hier in dat geval over gebeld.

  Als u niet bent gebeld, dan gaat uw operatie gewoon door. Wij verzoeken u niet hierover zelf naar het ziekenhuis te bellen.

  Heeft u een geplande opname of operatie en heeft u:

  • COVID-gerelateerde klachten;
  • Iemand in huis die COVID-19 heeft of verdacht wordt van COVID-19;
  • COVID-19 gehad en u bent niet klachtenvrij.

  Neem dan alstublieft telefonisch contact op met de betreffende polikliniek om te overleggen of de opname uitgesteld kan worden.

  Neem ook contact op met de afdeling waar u een afspraak mee heeft als u:

  • Uit een land of regio komt waar code oranje geldt;
  • Als er een contactonderzoek van de GGD loopt.

  Uw arts bekijkt of u naar het ziekenhuis kan komen of dat de afspraak verzet wordt.

   

 • Mijn afspraak of operatie is uitgesteld. Wanneer wordt er contact met mij opgenomen voor een nieuwe afspraak?

  Afspraken die worden uitgesteld, worden op een later moment opnieuw gepland. MMC neemt hiervoor contact met u op. Helaas kunnen we nog niet aangeven op welke termijn dit is. Wij doen onze uiterste best zo spoedig mogelijk de noodzakelijke zorg te verlenen.

  Mocht uw gezondheidssituatie veranderen, overleg dan altijd met de polikliniek.

   

 • Mag ik iemand meenemen naar mijn afspraak in het ziekenhuis?

  Komt u voor een afspraak naar het ziekenhuis? Kom dan alleen naar het ziekenhuis. Eén begeleider is mogelijk als u jonger bent dan 18 jaar en/of als u vanwege uw afspraak, onderzoek of behandeling niet alleen naar het ziekenhuis mag komen. Het is mogelijk dat uw begeleider tijdens uw bezoek niet mee naar binnen mag in de spreekkamer, behandelkamer of wachtkamer. In alle andere gevallen wacht uw begeleider buiten het ziekenhuis.

 • Ik heb een telefonische afspraak, maar ben nog niet gebeld. Hoe komt dat?

  Waar mogelijk blijven afspraken telefonisch of via een webcamconsult plaatsvinden. Houd er hierbij rekening mee dat u niet exact op het afgesproken tijdstip gebeld wordt.

 • Ik kan geen afspraak maken via MijnMMC, hoe komt dat?

  Momenteel is het niet mogelijk om uw afspraken zelf in te plannen via MijnMMC. Op onze poliklinieken wordt bekeken welke afspraken door kunnen gaan en in welke vorm (een afspraak in het ziekenhuis, een telefonische afspraak of een webcamconsult).

 • Mijn afspraak/behandeling is eerder uitgesteld en mijn klachten verergeren. Kan ik nu wel terecht?

  Als uw zorgvraag mogelijk dringender wordt, neem dan contact op met uw zorgverlener. Op alle poliklinieken beoordelen de specialisten welke patiënten het eerst gezien moeten worden. Hiervoor overleggen zij indien nodig met uw huisarts.

 • Is het wel veilig om naar het ziekenhuis te komen?

  We hebben alle benodigde maatregelen genomen om een ziekenhuisbezoek voor zowel u als de zorgverlener zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dankzij alle maatregelen kunt u ons ziekenhuis veilig bezoeken.

  Wachtruimtes en spreekkamers zijn aangepast om de 1,5 meter afstand mogelijk te maken.

  Van u vragen we:

  Kom niet naar het ziekenhuis als u in de week van uw bezoek:

  • COVID-gerelateerde klachten heeft;
  • Iemand in huis die COVID-19 heeft of verdacht wordt van COVID-19;
  • COVID-19 gehad en u bent niet klachtenvrij;
  • Een land of regio heeft bezocht waar code oranje geldt;
  • Wordt onderzocht in een contactonderzoek van de GGD.

  Neem bij (twijfel over) klachten eerst telefonisch contact op met uw polikliniek.

  • Kom alleen naar het ziekenhuis. Eén begeleider is mogelijk als:
   o    u jonger bent dan 18 jaar;
   o    u vanwege uw afspraak, onderzoek of behandeling niet alleen naar het ziekenhuis mag komen.
   Het is mogelijk dat uw begeleider tijdens uw bezoek niet mee naar binnen mag in de spreekkamer, behandelkamer of wachtkamer.

  In alle andere gevallen wacht uw begeleider buiten het ziekenhuis.

  • Kom maximaal 5 minuten voor uw afspraak naar het ziekenhuis. Controleer alstublieft van tevoren de locatie en het routenummer van uw afspraak;
  • Kom binnen via de hoofdingang van het ziekenhuis;
  • Draag een mondkapje tijdens het gehele bezoek aan het ziekenhuis. Heeft u geen mondkapje, dan ontvangt u er één van ons;
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst;
  • Houd altijd 1,5 meter afstand;
  • Na uw afspraak verlaat u het ziekenhuis direct, tenzij aanvullend onderzoek nodig is.

  Als u ondanks deze maatregelen liever niet naar het ziekenhuis wil komen, bespreek dat dan met uw behandelend arts.

 • Kan ik bloed laten prikken in het ziekenhuis?

  Dat is mogelijk. We vragen u hiervoor een afspraak te maken. Bekijk de openingstijden.

Bezoek

 • Wat zijn de bezoektijden?

  De algemene bezoektijden van Máxima MC zijn tussen 11:00 – 20:00 uur.
  Voor de afdelingen Intensive care en palliatieve afdelingen zijn afwijkende tijden van toepassing voor bezoek. In overleg met de afdeling kunnen bezoekersafspraken gemaakt worden.

 • Mag ik op bezoek komen bij een van mijn naasten?

  U mag tussen 11.00 en 20.00 uur op bezoek komen bij uw naaste. Wel gelden er beperkingen voor bezoek:

  • Een patiënt mag in de kliniek één bezoeker per keer ontvangen. Bezoekers kunnen elkaar buiten het ziekenhuis afwisselen.
  • Er zijn afwijkende bezoekregels voor de volgende afdelingen:
   • Op de kinderafdeling, NICU en NMCU mogen ouders, broertjes en zusjes van de patiënt op bezoek komen;
   • Bij de kraamsuites en OHC zijn de partner en andere kinderen uit het gezin welkom.
   • Voor de afdelingen Intensive care en palliatieve afdelingen kunnen bezoekersafspraken gemaakt worden in overleg met de afdeling.
  • Alle bezoekers zijn verplicht een mondkapje te dragen gedurende het gehele bezoek van het ziekenhuis. Heeft u geen mondkapje, dan ontvangt u er één van ons.
  • Kom bij COVID-gerelateerde klachten, óf als u volgens de GGD richtlijnen in quarantaine moet, niet naar MMC.

Gezondheidsklachten

 • Behoor ik tot de risicogroep?

  Informatie hierover vindt u bij het RIVM. Op onze website vindt u informatie voor specifieke (kwetsbare) patiëntgroepen van ons ziekenhuis, zoals zwangeren en oncologische patiënten.

 • Wat moet ik doen als ik klachten heb?

  Ga in dat geval niet naar het ziekenhuis toe. Indien u een afspraak heeft, neem dan alstublieft telefonisch contact op met de polikliniek. Verdere adviezen bij klachten vindt u op de website van het RIVM.

 • Ik heb vragen over het coronavirus. Waar kan ik terecht?

  Voor alle actuele informatie over het coronavirus verwijzen we u naar de website van het RIVM. Ook kunt u terecht bij het landelijke publieksinformatienummer: 0800 – 1351.

Mondkapjes

 • Moet ik overal in het ziekenhuis een mondkapje dragen?

  Deze maatregel is verplicht en geldt op al onze locaties en in alle ruimtes, dus onder meer in de centrale hal, de wachtruimtes van onze poliklinieken en onderzoekafdelingen.

 • Ik kan geen mondkapje dragen. Wat moet ik doen?

  Als het echt niet lukt om een mondkapje te dragen bijvoorbeeld door kortademigheid, geeft u dit tijdig bij ons aan. Uiteraard helpen wij u, dan zorgen we voor de juiste beschermingsmiddelen voor u en voor de medewerker(s).

  Mocht u een gehoorapparaat dragen, zijn er bij de entree speciale clipjes beschikbaar die het dragen van een mondkapje prettiger maken.

  De mondkapjesplicht geldt voor iedereen, tenzij u kunt aantonen waarom er voor u een uitzondering geldt. Dat kan door middel van het tonen een medische verklaring of een kaartje als bewijsmiddel. Het kaartje kunt u zelf uitprinten en uitknippen.

  U kunt ook een medische verklaring aanvragen. Het is niet mogelijk om de medische verklaring via MMC of uw behandelend arts aan te vragen. MMC volgt de richtlijnen voor het aanvragen van een medische verklaring van de artsenfederatie KNMG.

 • Moet ik in het bezoekersrestaurant ook een mondkapje dragen?

  Bezoekers van ons bezoekersrestaurant dragen een mondkapje. Eenmaal plaatsgenomen, mag het mondkapje natuurlijk af.

 • Moet ik een mondkapje dragen als ik ben opgenomen in het ziekenhuis?

  Patiënten die zijn opgenomen in ons ziekenhuis hoeven geen mondkapje te dragen. Mocht u de afdeling waar u ligt verlaten, voor bijvoorbeeld een onderzoek of een wandeling, draagt u wel een mondkapje.

 • Mag ik mijn eigen mondkapje dragen?

  Ja, dat mag, mits het een schoon mondkapje is. U draagt dit mondkapje tijdens het gehele bezoek aan het ziekenhuis.

 • Dragen medewerkers van MMC ook een mondkapje?

  Medewerkers van MMC dragen een mondkapje wanneer zij in contact zijn met patiënten met (verdenking op) COVID-19. Daarnaast dragen alle medewerkers een mondkapje in de openbare ruimtes en op het moment dat de 1,5 meter binnen het ziekenhuis niet aangehouden kan worden.

 • Mag ik als bezoeker naar MMC komen als ik klachten heb?

  Nee, Máxima MC volgt hierin de landelijke richtlijnen; bij klachten blijft u thuis.

 • Hoe gebruik ik een mondkapje?

  Bekijk de video van de Rijksoverheid waarin wordt uitgelegd hoe u een mondkapje gebruikt.

Overig

 • Zijn het bezoekersrestaurant, de broodjesbar en het winkeltje geopend?

  Locatie Veldhoven
  De broodjesbar is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.
  Het winkeltje is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur.
  Het bezoekersrestaurant is geopend van maandag tot en met vrijdag 9.30 tot 18.30 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 11.00 tot 18.30 uur.

  Locatie Eindhoven
  Het restaurant en winkeltje zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur.

 • Wat kan ik zelf doen om mogelijke verspreiding van het coronavirus tegen te gaan?

  • Was uw handen met water en zeep
  • Gebruik papieren zakdoekjes bij niezen of hoesten. Gebruik uw zakdoek maar één keer en was daarna uw handen. Heeft u geen zakdoek? Nies en hoest in uw elleboog.
  • Houd 1,5 meter afstand