Veelgestelde vragen VRE

 • Wat is een VRE-bacterie?

  VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok. De VRE-bacterie is een multiresistente enterokok, dat betekent dat deze bacterie ongevoelig (resistent) is voor het antibiotica vancomycine. Van nature komen enterokokken voor in de darmen.

 • Waar komt de VRE-bacterie vandaan?

  VRE-stammen circuleerden sinds de jaren ’90 in Europa vanwege het gebruik in de veeteelt van een antibioticum (avoparcine), verwant aan vancomycine. Een EU-verbod op het gebruik van dit middel leidde tot een sterke afname van VRE’s in Europa. In de VS komen nog steeds veel VRE’s voor. In Nederland zijn ook al eerder verspreidingen van VRE geweest, vooral op ziekenhuisafdelingen met een hoog antibioticagebruik.

 • Er wordt ook wel gesproken over de minder gevoelige ziekenhuisbacterie. Wat betekent dat?

  Minder gevoelig betekent dat de bacterie moeilijker te behandelen is met gangbare antibiotica.
  Ziekenhuisbacterie is een verzamelnaam voor bacteriën die vaak infecties geven bij patiënten in het ziekenhuis. Ze komen veel voor in een ziekenhuisomgeving, waar ze met veel antibiotica gebruik en zwakke patiënten, goed gedijen.

 • Is deze bacterie gevaarlijk? Kan je ziek worden van deze bacterie?

  Nee, de bacterie zelf is niet ziekmakend en dus niet gevaarlijk voor gezonde mensen. Enterokokken komen bij iedereen voor in de darm zonder dat men daar iets van merkt. Alleen bij ernstig zieke patiënten met een infuus of een katheter (slangetje in het lichaam) kunnen ze soms een ontsteking veroorzaken. Normaal gesproken behandelen we deze infecties met antibiotica, maar bij de VRE-bacterie is dat lastiger. Deze bacterie is ongevoelig voor veel soorten antibiotica. Voor gezonde mensen thuis is er dus niets aan de hand, maar in het ziekenhuis willen we onze ernstig zieke patiënten beschermen.

 • Wat doet de VRE-bacterie dan?

  Bij gezonde mensen doet deze bacterie niets. Voor mensen die een infectie hebben, bijvoorbeeld aan de urinewegen, is hij ook niet gevaarlijk, maar wordt behandeling wel bemoeilijkt doordat de gangbare antibiotica niet goed werken.

 • Kun je VRE ergens aan herkennen, bijvoorbeeld koorts of diarree?

  Nee, als je de bacterie in de darm hebt, geeft deze geen klachten. Pas wanneer de VRE op een plaats in het lichaam komt, waar hij van nature niet hoort, kan hij klachten geven. Een voorbeeld hiervan is een blaasontsteking; deze kan optreden wanneer de VRE onverhoopt in de blaas terecht komt.

 • Wat als je een beetje verzwakt bent, bijvoorbeeld door een griep? Is VRE dan gevaarlijk?

  Nee, het betreft eigenlijk vooral mensen met ernstig onderliggend lijden, die bedlegerig zijn of al in het ziekenhuis of verpleeghuis liggen.

 • Is de VRE-bacterie gevaarlijk voor zwangere vrouwen en/of het ongeboren kind?

  Nee, de VRE-bacterie is niet gevaarlijk voor zwanger vrouwen en/of het ongeboren kind.

 • Stel er is een VRE uitbraak, mogen mensen dan op bezoek komen bij iemand die in het ziekenhuis ligt?

  Mensen mogen gewoon op bezoek komen. Daar waar nodig zijn er extra hygiënemaatregelen. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken over eventueel besmettingsgevaar.
  Alle bezoekers moeten wel hun handen voor en na hun bezoek op de verpleegafdeling desinfecteren.

 • Ik word binnenkort opgenomen. Moet ik mij zorgen maken?

  U hoeft zich geen zorgen te maken dat u in contact komt met VRE. Patiënten die VRE-drager zijn, worden geïsoleerd verpleegd. Dat wil zeggen dat u niet met hen op een kamer wordt opgenomen.

 • Ik heb binnenkort een afspraak op de polikliniek. Moet ik mij zorgen maken?

  U kunt onze locaties gewoon bezoeken. Daar waar nodig, wordt u gewezen op extra hygiënemaatregelen.

 • Ik moet een operatie ondergaan. Kan deze gewoon doorgaan?

  De zorg in ons ziekenhuis gaat gewoon door. Ook operaties. Ook als u (mogelijk) drager van de VRE bent, kan de operatie gewoon doorgaan. Wel worden er voor en tijdens de operatie extra (hygiëne-) maatregelen genomen door de medewerkers.

 • Wie zijn mogelijk drager van de VRE-bacterie? Wat zijn de risicogroepen?

  Alleen patiënten die van een brief van het ziekenhuis hebben ontvangen, behoren tot de risicogroep.

 • Wat gebeurt er met de patiënten die de bacterie mogelijk bij zich dragen?

  De patiënten die mogelijk drager zijn van de VRE-bacterie, hebben van ons een brief ontvangen. In deze brief staat dat Máxima MC hen de mogelijkheid biedt om een onderzoek te laten doen naar eventueel VRE-dragerschap. Voor de thuissituatie heeft een eventueel VRE-dragerschap geen gevolgen. Wordt iemand met een VRE-bacterie weer opgenomen, dan zal hij of zij in isolatie worden verpleegd. Dit betekent bijvoorbeeld dat het verplegend personeel handschoenen en, indien nodig, schorten draagt.

  Om vast te kunnen stellen of iemand drager is van de VRE-bacterie moet op een aantal opeenvolgende dagen een kweek worden afgenomen. Het duurt circa zeven dagen voordat duidelijk is of iemand wel of niet drager is van de VRE-bacterie. Het is niet nodig dat patiënten zich ongerust maken en met spoed contact opnemen met MMC.

 • Ik heb een brief van het ziekenhuis ontvangen. Wat moet ik nu doen?

  Als u een brief heeft ontvangen van Máxima MC, dan raden wij u aan de stappen te nemen, zoals in de brief staan.

 • Wat als ik mogelijk drager ben en opgenomen moet worden in een ander ziekenhuis?

  Bij een eventuele opname of polikliniekbezoek in een ander ziekenhuis geeft u door dat u (mogelijk) VRE-drager bent.

 • Moet ik me laten testen als ik een brief van Máxima MC heb ontvangen?

  In de brief staat dat u zich kunt laten testen op de VRE-bacterie. U bepaalt zelf of u hiervan gebruik wilt maken. Dit is niet verplicht.

 • Hoe gaat het onderzoek in z’n werk?

  Met een wattenstaafje gaat u in de anus (poepgaatje), zoals met een thermometer. Heeft u een stoma dan gaat u met het wattenstaafje in het stomazakje zodat er ontlasting op het wattenstaafje terecht komt. Daarna stuurt u de wattenstaafjes terug naar het ziekenhuis.

 • Er zijn bij mij kweken afgenomen. Hoe ontvang ik de uitslag van de kweken?

  Is de VRE-bacterie bij u gevonden, dan wordt u hierover gebeld door uw behandelend arts. Bent u geen drager bent van de VRE-bacterie, dan ontvangt u hierover een brief. Deze brief ontvangt u 2 weken na het terugsturen van de wattenstaafjes.

 • Wat gebeurt er als ik VRE-drager blijk te zijn?

  Als blijkt dat u de VRE-bacterie bij u draagt, dan wordt dit opgeschreven in uw dossier. Bij een (vervolg)opname in het ziekenhuis of verpleeghuis zijn mogelijk isolatiemaatregelen van toepassing.

 • Hoe kom ik van VRE-bacterie af? En hoe lang duurt dit?

  Als u gezond bent, dan verdwijnt de VRE-bacterie op natuurlijke wijze weer uit het lichaam. Dit kan een paar weken of een jaar duren. U krijgt dus geen medicijnen of behandeling. Zorg wel thuis voor goede hygiëne; was uw handen na het toilet.

 • Hoe verspreidt deze VRE-bacterie zich?

  De bacterie verplaatst zich door direct contact (handen) of via voorwerpen en omgeving van patiënt. De bacterie verplaatst zich niet door de lucht. Wij adviseren iedereen na toiletbezoek goed de handen te wassen.

 • Welke maatregelen worden genomen?

  Bestaande hygiënemaatregelen worden aangescherpt en uitgebreid. Dit betekent een extra schoonmaakbeleid op betreffende verpleegafdelingen en extra aandacht voor handhygiëne: alle bezoekers en medewerkers moeten hun handen voor en na hun bezoek op de verpleegafdeling desinfecteren.

 • Ik heb geen brief ontvangen. Moet ik me dan toch zorgen maken?

  Heeft u geen brief ontvangen dan hoeft u niets te doen. U behoort dan niet tot de risicogroep en hoeft u zich geen zorgen te maken.

 • Vormt VRE in de thuissituatie een probleem?

  In de thuissituatie vormt de VRE geen probleem. Wanneer u (mogelijk) drager bent van de VRE en u thuis wijkzorg of fysiotherapie krijgt, dan raden wij u wel aan deze zorgverleners te informeren, zodat zij hun maatregelen kunnen nemen om eventuele overdracht aan andere patiënten te voorkomen. U hoeft verder geen bijzondere maatregelen te treffen.

 • Mijn familie heeft mij de afgelopen tijd bezocht tijdens mijn verblijf op een afdeling waar verspreiding van VRE heeft plaatsgevonden. Moeten zij zich ook laten testen?

  Nee, het onderzoek betreft alleen patiënten zelf. VRE-dragerschap is namelijk geen probleem voor gezonde mensen. Alleen bij mensen met een zeer sterk verminderde weerstand kan de VRE-bacterie problemen geven in de behandeling, omdat de gangbare antibiotica niet goed hun werk kunnen doen.