Verwijsinformatie leverchirurgie

Om de snelheid en kwaliteit voor de behandeling van leverpatiënten te waarborgen, kunt u patiënten die in aanmerking komen voor een leveroperatie digitaal bij ons aanmelden. Dit gebeurt via onderstaand verwijsformulier. Indien het verwijsformulier vóór 16.00 op vrijdag wordt verstuurd dan wordt uw patiënt in het eerstvolgende Multidisciplinair Overleg (MDO) op woensdag besproken. Hierna wordt de patiënt op zo kort mogelijke termijn op onze polikliniek ontvangen voor het bespreken van conclusie en behandeladviezen.

Hier vindt u de verwijsformulieren voor:

Het versturen van een verwijsbrief komt hiermee te vervallen.

Versturen medische beelden

Wanneer een patiënt naar MMC wordt verwezen, zouden we graag aanvullende informatie ontvangen. Om de indicatie tot opereren goed te kunnen stellen, geven we de voorkeur aan verwijzing na onderstaande beeldvorming:

  • 3/4 fasen CT of MRI lever
  • PET-scan
  • CT-thorax of X-thorax
  • Bij redicief: recente coloscopie

Dit geldt alleen voor de maligne leverafwijkingen. Bij de benigne leverhaarden kunnen met minder uitgebreide beeldvorming worden volstaan. Meestal is een CT-scan voldoende.

De medische beelden inclusief radiologieverslagen kunnen digitaal verstuurd worden via Twiin of Regionale beelden.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat Máxima Oncologisch Centrum  040 – 888 53 20.

Second opinion

Soms is het raadzaam om eerst een second opinion elders te regelen. Dit geldt bijvoorbeeld voor bijzondere tumoren of bijzondere lokalisaties in de buurt van de grote bloedvaten en galwegen. Wij hebben hiertoe een samenwerkingsverband met het Maastricht Universitair MC (MUMC). Afhankelijk van de benodigde expertise werken we daarnaast samen met het Academisch MC in Amsterdam (AMC), Erasmus MC Kanker Instituut in Rotterdam en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam.

Centrum voor levertumoren