Wetenschapsavond

De wetenschapscommissie van MMC organiseert jaarlijks een wetenschapsavond om onderzoekers een podium te geven. Op deze avond presenteren onderzoekers vol trots hun bijdrage aan de medische wetenschap.

Aan de hand van mondelinge voordrachten en wetenschappelijke posters wordt verteld over de nieuwste ontwikkelingen en bevindingen. De avond staat in het teken van de uitreiking van een drietal prijzen: de beste voordracht, de posterprijs en de aanmoedigingsprijs voor studenten.

Abstracts
Een boekje met de abstracts van de wetenschapsavond is op te vragen bij het secretariaat van de MMC Academie (m.doerga@mmc.nl), zolang de voorraad strekt.