6 februari 2017

Eerder duidelijkheid over Alzheimer mogelijk in MMC

Met behulp van Amyloid PET scan

In Nederland hebben circa 260.000 mensen een vorm van dementie. Door de vergrijzing zal dit aantal in de toekomst sterk toenemen. Maar niet alleen oude mensen hebben dementie, in Nederland hebben ongeveer 12.000 mensen die jonger zijn dan 65 jaar dementie. Deze personen hebben in hun dagelijks leven verschillende problemen. Vaak blijft het lang onduidelijk dat dementie de oorzaak is van deze problemen. Met name in het begin van de ziekte is het stellen van een juiste diagnose vaak lastig. MMC heeft onlangs een PET-CT scanner in gebruik genomen waarmee met een Amyloid PET scan nauwkeuriger en sneller een vroegtijdige diagnose Alzheimer dementie kan worden gesteld. Dit geeft duidelijkheid voor de patiënt en zijn naasten en biedt de mogelijkheid tot het voorschrijven van medicatie en opstarten van begeleiding.

Eerder duidelijkheid over Alzheimer mogelijk in MMC

Neuroloog Yvonne Raaijmakers: “Bij een (jonge) patiënt met geheugen- en concentratieproblemen waarvan niet duidelijk is dat het om een vorm van dementie gaat, kunnen de problemen voor de omgeving op burnout of depressie lijken. Patiënten krijgen dan niet de juiste behandeling en worden ook niet goed begrepen en ondersteund door partner/familie of werkgever en collega’s. Dit maakt patiënten in dit stadium erg onzeker, waarbij er ook werkelijk depressieve klachten kunnen ontstaan. Het stellen van de diagnose (Alzheimer) dementie is daarom heel complex, vooral op jonge leeftijd.” Om de diagnose te stellen wordt iemand eerst onderzocht door de neuroloog of geriater. Daarna volgt vaak een MRI-scan van de hersenen, bloedonderzoek, geheugentesten en eventueel een FDG-PET scan van de hersenen, die afwijkingen in de stofwisselingsactiviteit van de hersenen aantoont.

Amyloid PET scan

Bij verdenking op een beginstadium van Alzheimer dementie waarbij nog weinig afwijkingen of de voorgenoemde onderzoeken, kan de nucleair geneeskundige worden ingeschakeld voor een Amyloid-PET-scan. Bij de ziekte van Alzheimer gaan de zenuwcellen in de hersenen kapot doordat bepaalde eiwitten, zogenaamde beta-Amyloïd eiwitten, zich ophopen tussen de zenuwcellen. Nucleair geneeskundige Ing Han Liem: “Bij de patiënt wordt voorafgaand aan de scan een kleine hoeveelheid licht radioactieve stof toegediend via een infuus.De PET-CT scanner maakt vervolgens geavanceerde opnamen van het hoofd. Op de beelden is te zien of er Amyloid-eiwitophopingen tussen de hersencellen liggen. Deze ophopingen zijn schadelijk voor de hersencellen en komen voor bij patiënten met Alzheimer.”

Grote verbetering

Ing Han Liem: “De inzet van de Amyloid PET scan bij de opsporing van de ziekte van Alzheimer is een belangrijke verbetering ten opzichte van onderzoek met behulp van de MRI en FDG-PET. Een MRI brengt alleen veranderingen in het hersenweefsel in beeld en een FDG-PET afwijkingen in metabolisme, maar deze zijn vaak niet specifiek voor Alzheimer. Deze onderzoeken tonen niet of er sprake is van Amyloid-afzetting. Als de Amyloid PET scan afwijkend is kan de patiënt de ziekte van Alzheimer hebben, maar eventueel ook andere vormen van dementie. In het geval van een normale scan is de ziekte van Alzheimer vrijwel uitgesloten. Met een Amyloid PET scan kunnen we samen met de bevindingen van de neuroloog betere en eerdere diagnoses stellen of juist minder waarschijnlijk maken.”