6 april 2017

Snellere diagnose na bevolkingsonderzoek borstkanker verkort periode van onzekerheid

Patiënten die vanuit het bevolkingsonderzoek borstkanker worden doorverwezen naar Máxima MC kunnen binnen een dag terecht op de afdeling radiologie voor aanvullend beeldvormend onderzoek. Daarmee wordt de periode van onrust en onzekerheid voor de patiënt zo kort mogelijk gemaakt.

Aan het bevolkingsonderzoek borstkanker nemen jaarlijks ongeveer één miljoen vrouwen deel. Ruim 10.000 van deze vrouwen ontvangen een zogenaamde BI-RADS 0 uitslag, waarbij aanvullende diagnostiek nodig is om te komen tot een goede diagnose. Daarom worden deze patiënten vanaf heden vanuit de huisarts meteen doorverwezen naar afdeling radiologie van Máxima MC, waar zij binnen een dag terecht kunnen. Op de afdeling radiologie wordt een mammografie gemaakt en eventueel een aanvullende echo gedaan. De radioloog beoordeelt de beelden direct en bespreekt dit met de patiënt. Indien er geen afwijkingen zijn, kan de patiënt gerustgesteld weer naar huis. Als na de mammografie en echo wel reden is tot follow-up of aanvullende diagnostiek, dan kan de patiënt meteen terecht in het Borstcentrum van het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) voor een vervolgtraject, waarin volop ruimte is voor persoonlijke aandacht voor de patiënt. Deze nieuwe werkwijze sluit aan bij de nieuwe richtlijn van het RIVM die is opgenomen in de landelijke NHG-standaard.

Patiëntgerichte borstkankerzorg

In het Borstcentrum van Máxima MC staat waar persoonlijke aandacht voor de patiënt centraal. Een team van specialisten werkt hier intensief samen: internist-oncologen, chirurgen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen. In het Borstcentrum krijgen alle behandelaspecten aandacht in eenduidige, op elkaar afgestemde zorgtrajecten. Medewerkers spannen zich in voor maximale snelheid in het diagnose- en het behandelproces, met als doel een zo kort mogelijke periode waarin de patiënt in onzekerheid verkeert. Gedurende het hele zorgtraject beschikt de patiënt over één vast aanspreekpunt, een casemanager waar de patiënt met alle vragen terecht kan. Voor deze patiëntgerichte borstkankerzorg heeft MMC inmiddels zeven maal op rij het roze lintje van de Borstkankervereniging ontvangen.