16 november 2017

Dr. Oei benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

Woods fotografie

Prof. Dr. S.G. (Guid) Oei (56) is vandaag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau voor zijn inzet en verdiensten op gebied van gynaecologie en verloskunde binnen en buiten Máxima Medische Centrum. Hij werd verrast met deze hoge koninklijke onderscheiding door Burgemeester Letty Demmers van de gemeente Veldhoven tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

Dr. Oei is als obstetrisch gynaecoloog sinds 1996 verbonden aan het Máxima MC (MMC) in Veldhoven. Hij is gespecialiseerd in auto-immuunziekten, trombose bij zwangerschap, foetale bewaking en de behandeling van vroege pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging). Dr. Oei zet zich in om zwangerschap en geboorte veiliger te maken en hij initieerde en begeleidde diverse methoden voor zwangerschapsbewaking. Samen met de Technische Universiteit Eindhoven ontwikkelde hij simulaties voor multidisciplinaire teamtrainingen aan gynaecologen en verloskundigen.

High care voor zwangeren en intensive care voor prematuren
De heer Oei was initiatiefnemer van het derdelijns centrum voor perinatologie (Obstetric High Care Unit: een high care-afdeling voor zwangeren). De organisatie van dit OHCU-concept vond navolging bij negen zorginstellingen die soortgelijke zorg leveren. Ook was hij één van de drijvende krachten achter de Neonatale Intensive Care Unit Zuid-Nederland in het MMC. De aanwezigheid van deze afdelingen is uniek in een niet-academisch ziekenhuis. Daarnaast was hij mede initiator van het Vrouw Moeder Kind-centrum, een uniek concept waarbij moeder en kind op één kamer worden verpleegd. Ook dit concept vindt inmiddels navolging in de rest van Nederland. Dr. Oei stond aan de wieg van het Nationaal Obstetrisch Consortium en de intensieve publiek-private samenwerking in het Impuls-project met de TU/e en Philips Healthcare. Dit laatste samenwerkingsverband omvat tientallen promovendi en experts. Daarnaast was hij opleider gynaecologie, opleider perinatologie en decaan aan de MMC Academy. Momenteel is hij hoofd van de afdeling Perinatologie.

Onderzoek
Sinds 2003 is de heer Oei deeltijdhoogleraar ‘fundamentele perinatologie’ aan de Faculteit Elektrotechniek van de TU/e. Hij is hoofd van de onderzoeksgroep ‘fundamentele perinatale zorg’ en onderzoekt de zorg aan moeder en kind direct na de geboorte. Hij sloeg een brug tussen technici en medici in het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Hij is oprichter en voorzitter van de Technologische Onderzoeksgroep Perinatologie voor de analyse en bewerking van maternale, foetale en neonatale signalen onder fysiologische en pathofysiologische omstandigheden. Daarnaast werkte hij samen met de Makerere Universiteit in Kampala (Uganda) en de universiteiten van Sjanghai en Shijiazhuang waar hij simulatietrainingen en sociaal-geneeskundige projecten initieerde voor ziekenhuispatiënten. Bovendien begeleidde hij twintig promovendi en schreef meer dan 181 artikelen in gerenommeerde internationale wetenschappelijke tijdschriften waaronder The Lancet, de New England Journal of Medicine en de International Journal of Gynecology & Obstetrics. De voorzitter van de Raad van Bestuur van het MMC stelt dat betrokkene “tot degenen behoort die ook internationaal hun stempel op deze wereld drukken”.

Daarnaast ontplooide/ontplooit Prof. Dr. Oei de volgende activiteiten:

  • Vrijwilliger bij, medeoprichter en bestuurslid van het Ronald McDonaldhuis Zuidoost-Brabant.
  • Bestuurslid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Onder zijn leiding ontstond in Nederland de integrale geboortezorg.
  • Oprichter en voorzitter van de Dutch Society for Simulation in Healthcare.
  • Initiatiefnemer en oprichter van Medsim BV. Dit bedrijf is een onafhankelijk onderzoeks- en trainingscentrum voor de zorg. Hij ontwikkelde in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven diverse simulatiemodellen.
  • Mede-initiatiefnemer van Nemo Healthcare BV. Dit bedrijf ontwikkelt technologie voor elektrofysiologische zwangerschapsregistratie waardoor medici beschikken over hoogwaardige informatie ten behoeve van vroegtijdige diagnoses en interventies tijdens de zwangerschap.
  • Lid van het College Perinatale Zorg. Dit gremium zet zich in voor het terugdringen van de baby- en zuigelingensterfte in Nederland en de verbetering van kwaliteit van de geboortezorg. Dr. Oei zette zich in voor het overbruggen van de kloof tussen gynaecologen en verloskundigen.
  • Initiatiefnemer en medeoprichter van de Stichting Training for Life (TFL). Deze organisatie (ANBI-status) probeert door simulatietrainingen in Afrika en China de moeder- en zuigelingensterfte tegen te gaan. De organisatie zet medische centra op in ontwikkelingslanden en leidt lokale medici en verpleegkundigen op. Daarnaast worden trainingscursussen verzorgd zodat het trainen van medische vaardigheden lokaal kan plaats vinden.
  • Voorzitter van de Stichting Gynaecologiecongres en mede-initiatiefnemer van de Society in Europe for Simulation Applied to Medicine.