25 januari 2018

Gynaecoloog en verloskundige overleggen op afstand

Videocommunicatie mogelijk tussen MMC en verloskundigenpraktijken

Máxima MC (MMC) en vier verloskundigenpraktijken uit de regio gebruiken tijdens een pilot succesvol videocommunicatie voor wekelijks MDO (Multi Disciplinair Overleg). Tijdens dit overleg wordt de status van iedere zwangere vrouw in de regio besproken om mogelijke medische risico’s tijdig in kaart te brengen. “Patiëntgegevens worden hierbij op veilige wijze gedeeld,” vertelt gynaecoloog Pieter van Runnard Heimel van MMC. Dit initiatief waarbij een ziekenhuis communiceert met een externe verloskundigenpraktijk is uniek in Nederland.

Tijdens de pilot videocommunicatie die begin van de zomer van start ging en onlangs is afgerond, heeft MMC met vier verloskundigenpraktijken: Kinderrijk Meerhoven, PUUR Verloskundig Centrum Veldhoven, 040Verloskunde en praktijk Bergeijk voor het wekelijks MDO-overleg een beveiligde videoconferencing sessie gebruikt. Acknowledge heeft als samenwerkingspartner van MMC samen met de securityofficer van MMC voor de videoconference mogelijkheid gezorgd.

Voordelen
“Groot voordeel van deze manier van digitaal communiceren is dat we op een veilige manier patiëntengegevens op afstand met elkaar kunnen uitwisselen en dat medische beelden ook in hoge kwaliteit op veilige wijze kunnen worden gedeeld,” aldus Van Runnard Heimel. Ook gaat het hierbij om videoconferencing met de mogelijkheid elkaar face to face te ontmoeten, waar je ook bent via welk device je maar wilt: PC, laptop, tablet of smartphone. “Wij overleggen als verloskundigen laagdrempelig met de gynaecoloog en vice versa. Videoconferencing bespaart ons de reistijd die we nodig hebben om naar het MMC te komen; tijd die we nu aan onze zwangeren kunnen besteden.” licht verloskundige Janneke Oudenaarden van Kinderrijk Meerhoven namens de vier betrokken verloskundigenpraktijken toe.

Samenwerking

Sinds ruim twee jaar werken MMC, 16 vrijgevestigde verloskundigenpraktijken en kraamzorgorganisaties in de regio nauw samen in de pilot ‘integrale geboortezorg’. Deze samenwerking heeft als doel de zorg in de verloskundigenpraktijk en de zorg in het ziekenhuis naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Tijdens het MDO wordt voor alle zwangeren binnen deze regio een zorgpad uitgezet. Op deze manier worden al vroeg in de zwangerschap eventuele risico’s in kaart gebracht en afspraken gemaakt over de begeleiding tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd.

Máxima MC vindt MDO via videocommunicatie een belangrijk onderdeel van deze integrale geboortezorg. In de volgende fase zal deze pilot, als de financiële ondersteuning rond is, verder uitgerold gaan worden met alle geïnteresseerde verloskundigenpraktijken in de regio. Verloskundigenpraktijken die toch liever voor het MDO naar MMC komen blijven hiervoor natuurlijk van harte welkom.

Blik op de toekomst
Met het oog op de toekomst wordt gedacht aan het door ontwikkelen van de mogelijkheden met videocommunicatie tussen MMC en verloskundigenpraktijken. Denk bijvoorbeeld aan het overleg over de evaluatie van bevallingen ter verbetering van de zorg, voor scholing of als hulp bij acute situaties