22 maart 2018

Apotheek MMC wint cliëntenprijs voor thuistoediening medicatie

thuis toedienen medicatie

Minder ziekenhuisbezoeken nodig dankzij medicatieservice apotheek

De apotheekservice voor thuistoediening van medicatie heeft de jaarlijkse cliëntenprijs van MMC ontvangen. Dankzij dit initiatief kunnen patiënten vele soorten medicatie tegenwoordig thuis gebruiken. Dit bespaart ziekenhuisbezoeken, spaart beddenbezetting in het ziekenhuis en beperkt bovendien verspilling.

Vele specialistische geneesmiddelen moeten tot nu toe in het ziekenhuis toegediend worden via een infuus. Nu veel medicatie ook beschikbaar is als injectie, is het mogelijk om de medicijnen thuis toe te dienen met hulp van een verpleegkundige van het ziekenhuis. Dit wordt door patiënten als prettig en minder belastend ervaren. Jaarlijks reikt de cliëntenraad van MMC een prijs uit aan een initiatief dat bijdraagt aan het gastvrijer, vriendelijker, zorgzamer en efficiënter maken van de zorg. De jury van deze jaarlijkse prijs bestaat uit de voorzitter van de cliëntenraad, voorzitter van de medische staf en de voorzitter van de verpleegkundige staf van MMC.

Uitbreiding van de service
De medicatieservice startte enkele jaren geleden met een tweetal middelen en is inmiddels uitgebreid tot meer dan vijftien soorten medicatie. Ziekenhuisapotheker en initiatiefnemer Harris Vencken: “Thuis toedienen kan helaas niet met elk soort medicatie. Maar we zien nog wel uitbreidingsmogelijkheden, zo starten we dit jaar ook met thuis toedienen via een infuus. Daarmee verschuiven we de behandeling van het ziekenhuis steeds meer terug naar huis, waarmee we patiënten kunnen ontlasten.”

Aanmoedigingsprijs
De jury reikte een aanmoedigingsprijs uit aan MC Flow: dankzij een nieuw programma kunnen ernstig zieke patiënten met zowel chronisch hartfalen als COPD thuis worden gemonitord. Deze patiëntgroep heeft een zeer hoog risico op plotselinge verslechtering van de gezondheid, met onzekerheid en angst tot gevolg. Met dit programma voeren patiënten thuis dagelijks zelf metingen uit voor bijvoorbeeld controle van bloeddruk en temperatuur. De arts kijkt digitaal mee op afstand. Zo kan een onverwachte verslechtering tijdig opgespoord worden en volgt behandeling, op afstand of indien nodig in het ziekenhuis.