26 maart 2018

Bezoek voortaan gehele dag welkom in MMC

ingang mmc

Familie en naasten van patiënten in Máxima MC (MMC) zijn voortaan de gehele dag welkom. Waar de bezoekuren tot voor kort vastgesteld waren, kunnen bezoekers nu zelf met de patiënt afstemmen wanneer zij langskomen. Dit kan vanaf april dagelijks tussen 11.00 en 20.00 uur.

“Een uniforme en ruimere openstelling voor bezoek sluit beter aan op de huidige tijdsgeest”, aldus bestuursvoorzitter Jan Harm Zwaveling. “We vinden het belangrijk dat patiënten zelf kunnen bepalen wanneer zij bezoek willen ontvangen. Bovendien hopen we familie hiermee meer ruimte te geven om te helpen in de verzorging. Dit sluit aan op het family centered care principe waar we voor staan, gericht op persoons- en familiegerichte zorg.” Het betreft een initiatief van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) van het ziekenhuis. Enkele verpleegafdelingen van MMC hebben hun bezoektijden al eerder verruimd en dat bevalt goed; patiënten kunnen hun eigen dagindeling beter regisseren. Ook kan familie een bezoek aan het ziekenhuis flexibeler plannen en bijvoorbeeld vaker kortdurend langskomen.

Ruimte voor herstel
Wel is rust voor een zieke of herstellende patiënt en eventuele andere patiënten op de kamer van groot belang. Daarom is er extra aandacht voor de bezoekregels: zo wordt verzocht met maximaal twee bezoekers tegelijkertijd te komen en niet langer dan een half uur te blijven. Ook gaat zorg voor de patiënt altijd voor.