15 juni 2018

MMC biedt al jaren goede begeleiding aan kankerpatiënten

Verpleegkundig specialist Diane Lurling tijdens een spreekuur op het MOC

Op foto ziet u collega verpleegkundig specialist Diane Lurling tijdens een spreekuur op het MOC

In het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) is verpleegkundig specialist Judith de Rooij al jaren een vast aanspreekpunt voor kankerpatiënten. Binnen de urologische oncologie staat zij patiënten van begin tot eind van een behandeltraject bij, ongeacht de situatie. “Soms doe ik voor mijn gevoel maar heel weinig voor een patiënt, maar krijg ik vervolgens te horen hoeveel je voor hem of haar hebt betekend.”

Veel kankerpatiënten missen tijdens hun behandelperiode in het ziekenhuis een vast aanspreekpunt. Dat melden diverse media en blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten. Over die behoefte bij patiënten in het MOC van Máxima MC (MMC) weet verpleegkundig specialist Judith de Rooij alles. “Er komt heel veel op iemand af zodra kanker wordt geconstateerd. Vanaf dat moment verandert je hele leven. Dan is het voor patiënten heel waardevol dat er vanuit het ziekenhuis iemand aan hun zijde staat. Iemand aan wie ze vragen kunnen stellen, die ze even kunnen bellen, maar die bovenal het gevoel geeft dat hij of zij ten alle tijden voor je klaarstaat. Soms kun je heel veel betekenen voor de patiënt, terwijl ik voor mijn gevoel maar weinig heb kunnen doen. Dat geeft perfect het belang van een aanspreekpunt weer.”

Unieke werkwijze
De kracht van de werkzaamheden van een verpleegkundig specialist in het MOC zit hem in de begeleiding die de patiënt van begin tot eind van een behandeltraject krijgt. “Iemand krijgt de diagnose kanker en gaat vervolgens een traject in. De zorg die een patiënt dan krijgt, is afhankelijk van de situatie. In het MOC is het zo dat, ongeacht de situatie en het behandeltraject van de patiënt, hij of zij van begin tot eind altijd hetzelfde aanspreekpunt heeft. Als een patiënt hier in het MOC vanwege de situatie moet overstappen van de uroloog naar de oncoloog, ‘verhuis’ ik als verpleegkundig specialist ook met de patiënt mee. Deze vorm van integrale zorg is uniek, want in andere ziekenhuizen krijgt de patiënt dan ook een nieuw aanspreekpunt.”

Laten weten dat je klaarstaat
Bij haar takenpakket als verpleegkundig specialist komt een verantwoordelijkheid kijken. “Ik bekijk hoeveel tijd aan goede begeleiding een patiënt nodig heeft. Dat kan sterk verschillen. De één heeft daar meer behoefte aan dan de ander. Het blijft persoonlijk en die keuze maak ik dan ook samen met de patiënt. Als het dus nodig is, weten ze dat er iemand voor ze klaarstaat.” De zelfstandige bevoegdheid en het vermogen tot samenwerken met patiënten en andere professionals zijn dan ook bijzonder belangrijk in haar werk. “Intern wordt er heel goed samengewerkt. Bijvoorbeeld met de verpleegafdeling als de patiënt in de nachten of weekenden behoefte heeft aan een aanspreekpunt.”

Ook op eigen initiatief
Dat het klaarstaan voor kankerpatiënten uit het hart van de verpleegkundig specialist komt, blijkt wel uit de manier waarop ze haar werkzaamheden invult. “Patiënten komen bij mij in het MOC op afspraak, of ik krijg het signaal dat ik even contact moet opnemen. Maar als de agenda het toelaat, probeer ik soms ook op eigen initiatief te informeren naar iemands situatie.”