7 september 2018

MMC en CZ slaan handen ineen voor darmkankerpatiënt

mevrouw doet oefeningen met zorgmedewerker MMC

Betere kwaliteit van zorg tegen lagere kosten

Máxima MC (MMC) en zorgverzekeraar CZ willen samen de zorg voor darmkankerpatiënten verbeteren met het prehabilitatieprogramma. Met dit programma van MMC worden darmkankerpatiënten fit gemaakt voor hun operatie, zodat zij sneller herstellen en minder kans op complicaties hebben. MMC en CZ zijn hoopvol over de resultaten hiervan.

Naar verwachting zal de samenwerking tussen MMC en CZ resulteren in een kortere opname en een vermindering van het aantal complicaties. Dit leidt (per patiënt) tot besparingen van de zorgkosten. Een goed voorbeeld van hoe betere kwaliteit van zorg kan leiden tot lagere kosten en tot meer waarde voor de patiënt.

Het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) van MMC kenmerkt zich door expertise op gebied van ‘fit bij kanker’. Of dat nu vóór een operatie, tijdens chemokuren of ná de behandeling is. Het programma prehabilitatie bij darmkanker richt zich op de verbetering van de conditie van de patiënten vóór de operatie. Het heeft naast het analyseren en verbeteren van de uitkomst van behandeling van darmkankerpatiënten, tevens het doel de zorgkosten zoveel mogelijk te verlagen. Hierin ontluikt het partnerschap tussen MMC en CZ vanwege het gezamenlijk belang: betere zorg tegen lagere kosten. Sturen op uitkomsten is dan ook een belangrijk onderdeel van het programma.

Prehabilitatie voor iedereen

De samenwerking tussen MMC en CZ loopt parallel aan een grote internationale studie waarbij in zeven landen en in zes ziekenhuizen 700 patiënten het prehabilitatieprogramma volgen. Deze studie moet aantonen dat prehabilitatie complicaties kan voorkomen, leidt tot een beter functioneel herstel en een betere kwaliteit van leven. Sommige darmkankerpatiënten komen niet in aanmerking voor deze studie, maar voor hen kan wel waarde gecreëerd worden door deel te nemen aan het prehabilitatieprogramma. Dankzij een investering van CZ vallen deze patiënten niet buiten de boot en kunnen zij ook meedoen aan het prehabilitatieprogramma. Naar verwachting zal dit om 40 patiënten gaan die bij de zorgverzekeraar zijn verzekerd.

Samenwerken voor betere zorg

Het prehabilitatieprogramma geeft patiënten het gevoel dat zij zelf iets kunnen bijdragen aan de situatie waarin zij zich bevinden. Zij kunnen zelf meer regisseren in hun proces en dragen zo bij aan betere omstandigheden voor hun operatie. Men heeft het gevoel zelf een grote bijdrage te leveren aan de voorbereiding op de behandeling en daarbij ook aan hun eigen herstel.

Meten is weten

Belangrijk bij deze ontwikkeling is om te meten wat de positieve invloed van prehabilitatie is. Dit wordt gemeten door MMC op basis van de uitkomsten van zorg die er voor de patiënten toe doen. Deze lijst van uitkomsten is door een expertteam van MMC samen met darmkankerpatiënten opgesteld. MMC verwacht binnen drie jaar na implementatie van prehabilitatie (medio 2020) een realistisch beeld te hebben of de aannames die gedaan zijn ten aanzien van de verbeterde kwaliteit van zorg en de consequenties voor de kosten van deze zorg kloppen.