27 november 2018

Bevalling veiliger na teamtraining

Een bevalling verloopt veiliger als het verloskundig team simulatietrainingen volgt. Dat verbetert de samenwerking en communicatie en vermindert gezondheidsschade bij pasgeborenen. Dat concludeert gynaecoloog in opleiding Annemarie Fransen van Máxima MC (MMC) tijdens haar promotie onderzoek dat zij heeft uitgevoerd vanuit de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) in samenwerking met MMC.

Haar promotor prof. dr. Guid Oei, gynaecoloog in MMC en hoogleraar aan de TU/e, ontwikkelde ‘bevalrobot’ Victoria, die alle denkbare complicaties kan vertonen die zich bij een bevalling kunnen voordoen. Fransen deed haar onderzoek in samenwerking met MMC. Daar worden in het Vrouw Moeder Kind-centrum naast normale bevallingen ook risico-bevallingen uitgevoerd, zoals extreme vroeggeboorten.

Piloten in vliegsimulatoren

Bij deze bevallingen is een verloskundig team betrokken met meerdere specialisten en verpleegkundigen. Er doen zich dan vaak situaties voor die veel stress kunnen veroorzaken. Gynaecoloog Oei kwam op het idee om deze situaties in groepsverband te oefenen met een robot. Hij liet zich daarbij inspireren door trainingen die piloten in vliegsimulatoren doen.

Aan de studie van Fransen deden 24 Nederlandse ziekenhuizen mee. Bij de helft daarvan vond de simulatietraining met het verloskundig team wel plaats, bij de andere helft niet. Na ruim een half jaar werd de kwaliteit van communicatie en samenwerking getoetst. Ook werden verloskundige complicaties vergeleken die zich in het jaar na de training voordeden met echte patiënten en baby’s. Hieruit bleek dat teams die de training wel hebben gevolgd beter communiceren en samenwerken. Maar ook trad minder gezondheidsschade op bij pasgeboren baby’s die na een gecompliceerde bevalling ter wereld kwamen.

App ID-SIM

Trainingen zijn dus effectief, maar Fransen ontdekte wel dat die voor het beste resultaat wel elke drie maanden herhaald moeten worden. Zij ontwikkelde daarom een app, de ID-SIM, die gebruikt kan worden om effectieve trainingen op te zetten, te evalueren en objectief te vergelijken. Zij adviseert om structureel simulatie-trainingen voor verlosteams op te zetten en daarbij deze app te gebruiken.