21 december 2018

Alle zorgverzekeraars gecontracteerd voor 2019

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken ieder jaar opnieuw afspraken over kwaliteit en kosten van ziekenhuiszorg. Máxima MC heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor het nieuwe jaar. Met CZ en VGZ is MMC een meerjarenovereenkomst aangegaan van respectievelijk 3 en 5 jaar. Deze contracten stellen MMC in staat om te investeren in kwaliteit. Zowel de zorgverzekeraars als MMC delen namelijk de visie dat het leveren van zinnige zorg, gebaseerd op kwaliteit, in combinatie met een duidelijke visie en portfoliokeuzes, uiteindelijk resulteren in dalende zorgkosten.

Op onze webpagina Kosten en vergoeding vindt u meer informatie over kosten en vergoeding en een compleet overzicht van de betreffende zorgverzekeringen.