25 april 2019

Orthopeed Rob Janssen benoemd tot lector Fontys

Rob Janssen orthopeed MMC

Rob Janssen, orthopedisch chirurg bij Máxima MC, is benoemd tot lector van de nieuwe leerstoel ‘Value-Based Health Care’ van Fontys Paramedische Hogeschool Eindhoven. De leerstoel richt zich op het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken over waardegedreven zorg. “Het is een wetenschappelijke denktank met promovendi, studenten en medeonderzoekers. Een eer om onderdeel van uit te maken.” 

Value-Based Health Care (VBHC) is een actueel thema binnen de gezondheidszorg: welke waarde heeft de zorg voor een patiënt? Hoe meet je die waarde? En hoe vergelijk je de waarde tussen zorgaanbieders? Het team van de nieuwe leerstoel probeert deze vraagstukken door middel van onderzoek te beantwoorden.

Kwaliteit meten van hele behandeltraject

Bijzonder aan de leerstoel is de focus op de samenwerking tussen diverse zorgverleners, zoals huisartsen, ziekenhuizen en fysiotherapeuten. “Processen worden nu nog vaak per zorginstelling of -verlener beoordeeld en gemeten, maar voor de patiënt is de kwaliteit tijdens het gehele behandeltraject van belang. Hoe is hij uiteindelijk geholpen bij zijn probleem of vraag? Het is mooi dat we hier onderzoek naar gaan doen en de uitkomsten straks kunnen vergelijken.”

Value-Based Health Care projecten

Orthopedisch chirurg Rob Janssen is gevraagd om leiding te geven aan de onderzoeksgroep. Naast hem bestaat het team uit paramedische en geneeskunde-studenten, promovendi en deskundige medeonderzoekers zoals een gezondheidseconoom. Dr. Janssen werd voor deze functie gevraagd vanwege zijn interesse in het onderwerp, die werd gewekt tijdens een opleiding aan de Harvard Business School in de Verenigde Staten, en de VBHC-projecten waarbij hij in Máxima MC is betrokken.