Niertransplantatie

Als een nierpatiënt aangewezen is op een nierfunctievervangende behandeling, kan de patiënt in aanmerking komen voor een niertransplantatie. De patiënt krijgt een donornier in het lichaam geplaatst, waardoor dialyse niet meer nodig is.

Vormen

Bij een niertransplantatie zijn er twee vormen:

  • Postmortale transplantatie
    Dit is transplantatie met een nier van een overleden donor.
  • Levende donatie
    Hierbij wordt gebruik gemaakt van de nier van een levende donor.

Onderzoek

In Dialysecentrum Máxima worden geen niertransplantaties uitgevoerd, maar wordt u wel voorbereid op de operatie. Voor de niertransplantatie zelf krijgt u een verwijzing naar een transplantatiecentrum in een academisch ziekenhuis.

Wanneer onze nefroloog besluit dat u geschikt bent voor een niertransplantatie, dan worden de voorbereidende onderzoeken in ons eigen centrum uitgevoerd. De uitslagen daarvan worden opgestuurd naar het transplantatiecentrum, waarna u wordt uitgenodigd voor een beoordelingsgesprek. De arts van het transplantatiecentrum doet vervolgens uitspraak over of u wel of niet geschikt bent voor transplantatie.

Wanneer u geschikt bent voor transplantatie en geen levende donor heeft, dan komt u op de wachtlijst van Eurotransplant. Wanneer er wel een levende donor is, wordt bekeken of de donor geschikt is om een nier af te staan.