Patiëntenvereniging

Nierpatiënten Vereniging Máxima is een organisatie die opkomt voor alle nierpatiënten en hun partners die een relatie hebben met Máxima MC, zowel in Veldhoven als Eindhoven.

Over de vereniging

De patiëntenvereniging is opgericht in 1973. Het bestuur bestaat uit minimaal zeven leden die lid zijn en/of direct verbonden zijn met de vereniging via het dialysecentrum van het ziekenhuis. Zij zorgen er samen voor dat er diverse activiteiten zijn voor de leden en dat de doelstelling zoveel mogelijk wordt nagestreefd.

Doelstelling

Het doel van de vereniging is om de belangen van hun leden te behartigen. Verder wordt het onderlinge contact tussen de patiënten bevorderd. Tevens is de vereniging de schakel tussen patiënten, Dialysecentrum Máxima, de landelijke nierpatiëntenvereniging NVN en de Nierstichting. De vereniging organiseert diverse activiteiten zoals een dagtocht, kerstkienen en de jaarlijkse ledenvergadering. Verder is er aandacht voor de feestdagen, waarbij nierpatiënten toch vaak moeten dialyseren. In het geval van speciale gelegenheden zoals een huwelijk, een jubileum of het overlijden van een lid, geeft de vereniging daar speciale aandacht aan.

Lid worden

Indien u lid wilt worden van de vereniging kunt u het inschrijfformulier invullen. Dit stuurt u naar het postadres van Nierpatiënt Vereniging Máxima of deponeert u in de brievenbus op het Dialysecentrum van Máxima MC. De contributie bedraagt 25 euro per jaar. Indien u na 1 juli lid wordt, is de contributie 12,50 euro voor de rest van het lopende jaar. Als lid van de patiëntvereniging bent u automatisch ook lid van de Nederlandse nierpatiëntenvereniging (NVN). Dat betekent dat u naast aan lokale activiteiten ook aan de activiteiten van de NVN kunt deelnemen. Verder ontvangt u zes keer per jaar het magazine De Wisselwerking en het lokale informatieblad van de Nierpatiënt Vereniging Máxima.

Contact

Wilt u meer informatie? Nierpatiënten Vereniging Máxima is bereikbaar via:

Postadres
Máxima MC Veldhoven, Dialysecentrum Máxima
t.a.v. Nierpatiënten Vereniging Máxima
Postbus 7777
5500 MB Veldhoven

www.npv-maxima.nl

Telefoonnummer
(040) 888 92 00

E-mailadres
dialyse.nzv@gmail.com