7 december 2018

Wat zijn de (minder bekende) risico’s van obesitas?

Aan obesitas zitten risico’s verbonden: bijvoorbeeld een grotere kans op hart- en vaatziekten, diabetes en slaapproblemen. Maar hoe zorgt overgewicht voor die klachten? En zijn ze ook allemaal te verhelpen door af te vallen? Aan de hand van drie voorbeelden gaan we er dieper op in.

 1. Diabetes

  Met een team van deskundigen werkt internist Louis Lieverse hard aan de gezondheid van diabetespatiënten. Het voorkomen en behandelen van extreem overgewicht is daarbij een belangrijk doel. “Voor een diabetespatiënt is een gezond gewicht extra van belang: overgewicht ontregelt de bloeddruk, vetstofwisseling en glucosewaarden. Door af te vallen – bijvoorbeeld door middel van een maagverkleinende operatie – doorbreek je de vicieuze cirkel. Je hebt direct minder medicatie en insuline nodig. In veel gevallen zijn deze patiënten volledig van hun diabetes af. Toch blijft het nodig om levenslang onder controle te blijven. Na vijf tot zeven jaar verandert het gewicht weer, eten mensen anders en zijn ze wat ouder. Vaak is er dan behoefte aan bijstelling van medicatie.”

 2. Bekkenbodemklachten

  Minder bekend, maar óók een risico van overgewicht: bekkenbodemklachten. Vrouwen met overgewicht hebben ongeveer 1,5 keer vaker last van bekkenbodemklachten, zoals een verzakking of urineverlies. Dit komt onder andere door de toegenomen druk in de buikholte. Door deze druk worden de spieren en het bindweefsel van de bekkenbodem verzwakt. Heeft afvallen effect bij een verzakking? Alleen indirect. Een verzakking kan alleen door een operatie worden behandeld. Wel is het zo dat urineverlies en klachten die met een verzakking gepaard gaan af kunnen nemen door gewichtsverlies. Afvallen is dus alsnog een eerste stap.

 3. Slaapproblemen

  Slaapproblemen en overgewicht kunnen elkaar zowel veroorzaken als versterken. Zo zorgt een verstoorde slaap ervoor dat de gevoeligheid voor insuline vermindert, de bloedglucosewaarde verhoogt en de stofwisseling verandert. Gevolg kan gewichtstoename zijn. Andersom vergroot overgewicht ook de kans op het krijgen van slaapproblemen. Slaapapneu is daar een bekend voorbeeld van. Bij een stevige hals (in het geval van overgewicht) is ook de doorgang van de neus naar de keel meestal smal en valt hij gemakkelijk dicht, wat de ademstops bij slaapapneu verklaart.

  Aan slaapproblemen en overgewicht kan nog een derde aandoening gelinkt worden: een groot deel van de mensen met slaapapneu heeft ook diabetes. Afvallen kan deze cirkel doorbreken. Dat is echter niet makkelijk door de ontregelde hormoonhuishouding, die slaapapneu met zich meebrengt. Daarom kijken we eerst naar een oplossing voor het slaapprobleem en daarna pas naar gewichtsvermindering. Meestal slaagt dit dan ook gemakkelijker.

Meer weten over de gevolgen van obesitas? Klik hier.