Multimorbiditeit en functieverlies

Bij ouderen komt regelmatig multimorbiditeit voor. Multimorbiditeit betekent dat er meerdere chronische aandoeningen tegelijkertijd aanwezig zijn, die elkaar onderling beïnvloeden.

Oorzaak multimorbiditeit

Veelvoorkomende chronische aandoeningen bij ouderen zijn diabetes, hart- en vaatziekten en artrose. Soms zijn de ziekten aan elkaar gerelateerd, zoals bij diabetes en hart- en vaatziekten en artrose. In andere gevallen is een combinatie van ziekten echter moeilijk te verklaren en kan er geen oorzaak gevonden worden.

Behandeling multimorbiditeit

Doordat het gaat om meerdere chronische ziekten zijn er verschillende specialisten bij de behandeling betrokken. Wat voor de ene ziekte een goede behandeling is, kan de andere ziekte verergeren. Daarom is samenwerking tussen de specialisten van essentieel belang.

Functieverlies

Functieverlies zijn beperkingen in het dagelijks functioneren. Dit komt bij ouderen veelvuldig voor na een ziekenhuisopname. Het gaat vaak om achteruitgang in de dagelijkse activiteiten, zoals wassen, aankleden en lopen. Hierdoor ontstaat wellicht een verlies aan zelfredzaamheid en is de inzet van extra (thuis)zorg soms onvermijdelijk, waardoor kwaliteit van leven kan afnemen. Eenmaal verloren functies zijn soms moeilijk te herstellen.

Vooral ouderen hebben een verhoogde kans op functieverlies rondom ziekteperioden. Om de kans op functieverlies tijdens de ziekenhuisopname te verkleinen, wordt aangeraden om voldoende in beweging te blijven en activiteiten zo lang mogelijk zelfstandig uit te voeren. Denk hierbij aan het aantrekken van schoenen, het kammen van de haren of het pakken van een glas water. Ook is het aan te raden om aan tafel te komen zitten voor het nuttigen van de maaltijd. Op deze manieren hopen we het verlies aan zelfredzaamheid tot een minimum te beperken.