Informatie met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor deelnemers aan klinisch onderzoek

Informatie met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor deelnemers aan klinisch onderzoek, waarvoor Máxima MC de opdrachtgever is

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG beschrijft de rechten met betrekking tot toegang, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens.
Deze verordening heeft geen invloed op het onderzoek zelf. De wijze waarop de opdrachtgever van het onderzoek, Máxima MC, omgaat met uw gegevens is beschreven in de patiënten informatie die u voor de start van het onderzoek heeft gekregen. Als deelnemer aan wetenschappelijk onderzoek willen wij u informeren over de wijzigingen:
U heeft te allen tijde het recht om de over u verzamelde gegevens in te zien, te wijzigen of uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens weer in te trekken. De onderzoeksgegevens die zijn verzameld tot het moment dat u uw toestemming intrekt worden nog wel gebruikt in het onderzoek. Na intrekking van uw toestemming wordt uw lichaamsmateriaal (indien van toepassing) vernietigd. Als er al metingen met dat lichaamsmateriaal zijn gedaan worden die gegevens nog wel gebruikt. Voor algemene informatie over uw rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) raadplegen.

Voor meer informatie of bij vragen over uw rechten kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming, de heer Helmut Grams, via email adres gegevensbescherming@mmc.nl of op telefoonnummer (040) 888 83 66 of met de Autoriteit Persoonsgegevens.