Research polikliniek longgeneeskunde

Wie zijn wij?

De Maatschap Longartsen van het Máxima MC neemt al ruim 15 jaar deel aan nationale en internationale wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van longgeneeskunde. Daarvoor is een aparte research afdeling opgezet die gespecialiseerd is in dergelijk onderzoek. De research afdeling bestaat uit de longartsen, researchverpleegkundigen en longfunctieanalisten.

Wie komt in aanmerking voor deelname?

Patiënten die lijden aan een bepaalde longaandoeningen (zoals o.a. COPD, astma, longembolieën, longontsteking of kanker) kunnen in aanmerking komen voor deelname aan een van de lopende onderzoeken. De patiënt moet hierbij voldoen aan een aantal specifieke criteria die voor het onderzoek zijn opgesteld. Deelname vindt enkel plaats op vrijwillige basis en na uitgebreide informatie over het betreffende onderzoek door een research verpleegkundige en de onderzoeksarts.

Procedures

U kunt door uw eigen longarts gevraagd worden om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek. Indien u hierin geïnteresseerd bent, wordt u vervolgens doorverwezen naar de research verpleegkundige die u zal informeren over het betreffende onderzoek. Na dit informatie gesprek krijgt u een patiënten informatie brief mee naar huis die u op uw gemak kunt door nemen, eventueel met uw partner of familieleden.

Wanneer u besluit om deel te nemen aan het onderzoek en u voldoet aan de selectie criteria die zijn opgesteld voor het onderzoek wordt het Informed Consent getekend. Dit is een toestemmingsverklaring waarin u akkoord gaat met deelname aan de studie en waarin u te kennen geeft dat u volledig geïnformeerd bent over de studie. Dit is echter niet bindend, want u heeft als patiënt het recht om ten allen tijde uw deelname te beëindigen. Voor meer informatie over medisch wetenschappelijk onderzoek en de daarbij behorende procedures kunt u een kijkje nemen op de website van de CCMO door op de volgende link te klikken: http://www.ccmo-online.nl/main.asp?pid=17

Bescherming van uw gegevens

Tijdens het onderzoek verzamelt de onderzoeker gegevens over u. Deze gegevens blijven geheim. Uw gegevens worden gekoppeld aan een code en uw naam wordt weggelaten. Op deze wijze zal alleen het onderzoeksteam de gegevens kunnen koppelen aan uw identiteit. Alle informatie die het ziekenhuis verlaat zal anoniem zijn.

Onkostenvergoeding

Voor uw deelname aan een onderzoek ontvangt u een onkostenvergoeding.

Contact

Bent u geïnteresseerd in deelname aan wetenschappelijk onderzoek of wilt u meer informatie hierover? Dan kunt u contact opnemen met research verpleegkundige Marian Roosen. Zij is werkzaam op de polikliniek longgeneeskunde, locatie Veldhoven.