wetenschap-neurologie

Wetenschappelijk onderzoek

Actieve tensie verlaging bij intraveneuze trombolyse patiënten.
Deelname TRUTH-studie vanuit het AMC.
B.C.A.M. van Ginneken

Medication Overuse Headache and Psychological Flexibility: How accepting is the patient?
In samenwerking met de afdeling medisch psychologie.
E.F.J. Raaijmakers
N. Schuylwerve
C.F.M. Tuerlings – van der Aalst
L.J.J.C. Wagener-Schimmel

Dorsal root stimulator implantatie bij chronische neuropathische liespijn.
QST metingen in het kader van de studie SMASHING vanuit de chirurgie.
J.M. Setz
Dr. P.J. Blijham

Patronen herkennen op PET tussen verschillende vormen van Parkinsonismen.
Deelname MMC aan wetenschappelijk onderzoek door UMCG.
E.F.J. Raaijmakers
C.T. van den Steenhoven
I.H. Liem