Wetenschappelijk onderzoek Medische psychologie

De afdeling Medische Psychologie van Máxima MC participeert in diverse wetenschappelijke onderzoeken in samenwerking met de Universiteit van Tilburg.

Overzicht van de lopende onderzoeken:

Neurologie

In samenwerking met de afdeling neurologie loopt er momenteel een wetenschappelijk onderzoek naar de ervaring en betekenis van klachten na een CVA. Het doel van de COMPAS-studie is in kaart te brengen hoe het met mensen gaat in de eerste 2 jaar na een beroerte. Over de cognitieve gevolgen van een beroerte / CVA is uit onderzoek redelijk wat bekend, maar er is tot op heden veel minder aandacht geweest voor de subjectieve klachten die patiënten in het dagelijkse leven ervaren. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de Universiteit van Tilburg , alsmede het Tweesteden ziekenhuis en het St Elisabeth ziekenhuis in Tilburg.

Hoofdpijn

In samenwerking met de afdeling neurologie wordt er in dit onderzoek gekeken of patiënten met medicatie afhankelijke hoofdpijn verschillen van patiënten die niet teveel medicatie gebruiken. In het bijzonder wordt gekeken naar hoe patiënten omgaan met hun hoofdpijn. Als blijkt dat patiënten hier inderdaad verschillend mee omgaan dan kan er in de toekomst mogelijk een (psychologische) behandeling worden ontwikkeld om het ontstaan van medicatie afhankelijke hoofdpijn te voorkomen. Patiënten vullen hier tweemaal vragenlijsten voor in.