Wratten, lasertherapie

Lasertherapie veilig en effectief voor hardnekkige wratten

Recent is er op de polikliniek dermatologie van het Máxima MC onderzoek verricht naar de effectiviteit van lastig te behandelen wratten door middel van lasertherapie. De resultaten werden gepubliceerd in een vooraanstaand internationaal dermatologisch tijdschrift.

In de laatste jaren ontpopt pulsed dye laser (PDL) therapie zich als een veilige en effectieve tweedelijns behandeling voor therapieresistente wratten. In de literatuur zijn de effectiviteitsgegevens en zowel de instellingen van laser, als de behandelingsregimes veelal inconsistent. In ons centrum hebben we ruime en langdurige expertise met deze behandelingsmodaliteit voor resistente wratten.

In totaal werden 227 patiënten die tussen januari 2008 en januari 2013 onze polikliniek bezochten met therapieresistente wratten op handen/voeten/lichaam (muv gelaat) geanalyseerd door middel van statusonderzoek. Wratten werden als “therapieresistent” bestempeld wanneer zij tenminste behandeling met salicylzuurhoudende uitwendige middelen én meerdere malen stikstofapplicatie hadden overleefd. Speciale aandacht werd gelegd op subgroep analyses om factoren vast te stellen die het succes van de behandeling zouden kunnen voorspellen.

Negentien patiënten werden niet geanalyseerd omdat gegevens met betrekking tot de effectiviteit van de behandeling ontbrak.Bij179 patiënten werd succes behaald na gemiddeld 6.3 behandelingen met de PDL, resulterende in een effectiviteit van 86.1%. Patiënten met een snelopeenvolgend behandelingsinterval (eens per 3-4 weken) hadden een betere effectiviteit van de laserbehandeling dan de patiënten die een langer behandelingsinterval hadden (6-8 weken).

De overige subgroep analyses lieten geen statistisch significante verschillen zien voor leeftijd, sexe, localisatie van de wratten (handen/voeten/elders), bestaansduur van de wratten, aantal wratten per patiënt en thuisgebruik van topicale therapie met bv salicylzuurhoudende producten.

Veiligheids issues: 17 patiënten (8.2%) hadden bijwerkingen; de belangrijkste waren langzaam genezende wondjes (3.8%), littekenformatie (2.9%), heftige pijn gedurende behandeling (6.3%).  Bij slechts 17 (8.2%) patiënten kwamen de wratten snel terug gedurende de periode januari 2008- januari 2013.

De gevonden effectiviteit (86.1%)  is hoog vergeleken met de in de literatuur beschikbare gegevens. Wij denken dat dit komt door onze instellingen van de laser, het gebruikte behandelregime en onze jarenlange ervaring met deze behandeling voor wratten.

Mochten ook uw wratten erg hardnekkig zijn, dan kan lasertherapie in ons ziekenhuis wellicht uitkomst bieden.