Samen beslissen over uw behandeling

Als u naar het ziekenhuis komt voor een onderzoek of behandeling, heeft u vaak meerdere behandelmogelijkheden. Medicijnen, een operatie of toch nog even wachten? Doorbehandelen of stoppen? Een behandeling kan gevolgen hebben voor uw dagelijks leven. Máxima MC vindt het daarom belangrijk dat u meebeslist over uw behandeling. De zorgverlener heeft medische kennis en u heeft kennis over uw leven. Die worden bij Samen Beslissen gecombineerd.

Welke behandeling past het beste bij mij?

Welke behandeling het beste bij u past hangt onder andere af van wat u belangrijk vindt. Niet behandelen is ook een optie. Bij de keuze speelt uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld uw beroep of hobby mee, maar ook de voor- en nadelen van de behandeling. Meebeslissen over uw behandeling en een actieve betrokkenheid van u en uw naasten, helpt om tot het beste behandelresultaat te komen.

Hulpmiddelen

Er zijn verschillende hulpmiddelen die u kunnen helpen bij Samen Beslissen.

  • Website begineengoedgesprek.nl hierop staan tips om je gesprek goed voor te bereiden
  • Keuzehulpen: Voor sommige aandoeningen gebruikt Maxima Medisch Centrum ‘Keuzehulpen’. Een keuzehulp geeft informatie over de diagnose en behandelmogelijkheden. Ook geeft een keuzehulp u en uw arts inzicht in uw persoonlijke situatie en voorkeuren. Is er voor uw aandoening een keuzehulp beschikbaar in MMC, dan wordt u daarover geïnformeerd.
  • Keuzekaarten: Op een keuzekaart staat informatie over alle mogelijke behandelingen voor een bepaalde aandoening of ziekte. Kijk op www.thuisarts.nl/keuzekaart of er voor uw aandoeningen een keuzekaart bestaat.

Wat kunt u binnen Máxima MC verwachten?

U kunt in de meeste gevallen mee beslissen over uw behandeling, als u dit wenst. Uw arts informeert u over de diagnose, de behandelmogelijkheden en de voor- en nadelen daarbij. Daarnaast kan uw arts u ondersteunen in het inzichtelijk maken van uw persoonlijke voorkeuren, samen met de voor- en nadelen van iedere behandeling. Dit is vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit betekent dat uw arts verplicht is om u te informeren over de mogelijkheden. Vraag gerust naar de behandelopties en de voor- en nadelen.

Soms is het niet mogelijk om mee te beslissen, bijvoorbeeld in acute situaties.

Durf te vragen

Het kan handig zijn om van tevoren te bedenken wat u de arts wilt vragen. Wij raden u aan om deze vragen op te schrijven. Ook kunt u tijdens het gesprek met uw arts de zogenoemde ‘3 goede vragen’ stellen. Deze vragen helpen u en uw arts elkaar goede informatie te geven:

  1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
  3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Heeft u bedenktijd nodig? Geef dit bij uw zorgverlener aan.

Ervaringsverhaal

Lees ook het ervaringsverhaal van Sara: ‘Ik mocht meebeslissen over mijn behandeling’

Wilt u Samen Beslissen ervaringen delen of heeft u vragen? Mail naar samenbeslissen@mmc.nl.