Nuchter Opname Afdeling (NOA)

De Nuchter Opname Afdeling (NOA) is een rustige plek waar we u verwelkomen voor het opnamegesprek en we u voorbereiden op een operatie, onderzoek of behandeling. Vanuit de NOA gaat u naar de operatiekamer, radiologie of een functieafdeling, en van daaruit naar de klinische verpleegafdeling.

Dag voor opname

U wordt één dag voor de opname gebeld, waarbij u onder andere informatie krijgt over het nuchter zijn en hoe laat u verwacht wordt.

Dag van opname

Op de dag van opname meldt u zich bij de balie (route 021 in Veldhoven) en neemt u plaats in de wachtruimte, waar de verpleegkundige u komt ophalen voor het opnamegesprek. Daarna neemt u weer plaats in de wachtruimte totdat u geholpen kunt worden in de operatiekamer, bij radiologie of een functieafdeling. Kleding en persoonlijke spullen gaan mee op het bed. Daarom verzoeken we u om uw bagage zoveel mogelijk te beperken. De verpleegkundige van de NOA zorgt ervoor dat het verpleegkundig dossier op orde is, zodat het personeel op de operatie-, onderzoek- of behandelkamer en de klinische afdeling goed geïnformeerd is.

NOA dagbehandeling receptie MMC