Een ziekenhuisopname in MMC

Wordt u voor een dag(deel) of een aantal dagen opgenomen in Máxima MC (MMC)? Op deze pagina vindt u praktische informatie over uw verblijf. Wij vertellen u graag over de gang van zaken binnen MMC. Handige informatie die u helpt uw weg te vinden binnen het ziekenhuis en u voor te bereiden op de opname.

Voor uw opname

Pre Operatieve Screening (POS)
Voor een operatie gaat u naar de Pre Operatieve Screening (POS). Daar vragen ze u naar uw medische (voor)geschiedenis en medicijngebruik. U krijgt informatie over het nuchter blijven en de anesthesie (verdoving). Voor uw opname krijgt u een lijst toegestuurd waarop alle medicijnen die u gebruikt vermeld staan. Daarop staat ook of en hoe u uw medicijngebruik moet aanpassen voor de operatiedag en/of de dag(en) daarvoor.

Inschrijving en wachtlijst
Nog voor uw bezoek aan de POS wordt u al ingeschreven en op de wachtlijst geplaatst voor de operatie. De afdeling belt u vervolgens om de opnamedatum door te geven. U krijgt uiterlijk twee weken van tevoren telefonisch de definitieve opnamedatum en locatie door. Eén werkdag voor de opnamedag kunnen we u ook vertellen hoe laat u in het ziekenhuis verwacht wordt. De betreffende afdeling neemt hierover contact met u op.

Het kan voorkomen dat een geplande opname onverwacht niet door kan gaan. U krijgt hiervan zo snel mogelijk bericht. Als u ziek of om een dringende reden verhindert bent, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling opname. In uw plaats kunnen we dan iemand anders helpen.

Nuchter zijn

Voor een operatie moet u nuchter zijn om complicaties te voorkomen. Als u zich niet aan deze voorschriften houdt kan het onderzoek niet doorgaan in verband met de kans op complicaties, zoals maaginhoud wat in de longen terecht kan komen (aspiratie).

Afspraken over het eten en drinken voor uw operatie

Volwassenen

 • Eten: u mag tot uiterlijk 6 uur voordat u in het ziekenhuis moet zijn nog eten. Hierna mag u niets meer eten.
 • Drinken: u mag tot uiterlijk 2 uur voordat u in het ziekenhuis moet zijn nog heldere dranken drinken. Hierna mag u niets meer drinken. 
  Heldere dranken zijn: water, aanmaaklimonade, thee zonder melk, koffie zonder melk en heldere appelsap. Let op: melkproducten zijn niet toegestaan.

Kinderen

 • Eten: uw kind mag tot uiterlijk 6 uur voor de behandeling eten. Hierna mag uw kind niets meer eten.
 • Drinken: uw kind moet tot aan de opname in het ziekenhuis heldere dranken drinken.Voorbeelden van heldere dranken zijn: water, suikerwater, aanmaaklimonade, thee zonder melk, heldere appelsap. Let op: melkproducten zijn niet toegestaan.
 • Borstvoeding: kinderen mogen tot 4 uur voor de behandeling borstvoeding krijgen of gekolfde melk uit een flesje drinken.
 • Poedermelk (babymelk en opvolgmelk): een flesje of bekertje poedermelk mag tot 6 uur voor de behandeling gegeven worden.

Opnamedag

Als u wordt opgenomen in Máxima MC, ontvangt u hierover bericht. Hierin staat welke dag en hoe laat u wordt verwacht. Ook leest u welke voorbereidingen u zelf moet treffen voor eventueel geplande onderzoeken of behandelingen. Het is belangrijk dat u deze voorschriften nauwkeurig opvolgt.

Op de afgesproken dag meldt u zich bij de receptie in de hal bij de hoofdingang. Daarna gaat u naar de afdeling, waar u wordt ontvangen door een verpleegkundige. U krijgt een identificatiebandje om uw pols met uw persoonlijke gegevens. Zo weet iedere medewerker wie u bent.

Wat neemt u mee?

 • geneesmiddelen die u gebruikt, in originele verpakking;
 • toiletartikelen;
 • nachtkleding;
 • kamerjas en pantoffels of slippers;
 • eventueel extra kleding voor overdag;
 • ondergoed;
 • eventueel uw (lees)bril, gehoorapparaat en/of gebit;
 • eventueel loophulpmiddelen;
 • boek, tijdschrift of spelletje;
 • apparatuur zoals laptop, tablet of smartphone;
 • telefoonnummer van uw contactpersoon;
 • verzekeringsbewijs;
 • geldig identiteitsbewijs.

Wij raden u aan sieraden en andere kostbaarheden thuis te laten. Op de dag van de operatie draagt u bovendien geen make-up en verwijdert u piercings.
Onthaar het gebied voor een operatie niet. Zo voorkomt u wondinfecties. Als een plek op uw lichaam onthaard dient te worden, gebeurt dit vlak voor de operatie.

Opnamegesprek
Voorafgaand aan de operatie krijgt u een opnamegesprek met een verpleegkundige, waarin u alle informatie over de gang van zaken rond uw opname krijgt. Ook neemt de verpleegkundige of een apothekersassistente de door u meegebrachte geneesmiddelen met u door en schrijft zo nodig de recepten voor de duur van de opname voor.

Operatie
Meestal vindt de operatie plaats op uw opnamedag.

Verder is alles hetzelfde geregeld als bij een opname voor meerdere dagen.

Opname van uw kind

Een operatie is voor uw kind een ingrijpende gebeurtenis. Gelukkig kunt u zelf veel doen om het ziekenhuisverblijf van uw kind zo aangenaam mogelijk te maken. Ieder kind is uniek. Daarom is ook de voorbereiding per kind verschillend.

Verblijf

Medische zorg
U bent opgenomen door uw behandelend specialist, uw hoofdbehandelaar. Hij is verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Als u in het ziekenhuis ligt, heeft u vaak te maken met meerdere specialisten. Uw hoofdbehandelaar is de medisch specialist die verantwoordelijk is voor u tijdens uw opname. Dit kan een andere specialist zijn dan de specialist die u kent van de polikliniek.
Meestal loopt de zaalarts dagelijks een ronde, samen met een verantwoordelijk verpleegkundige of het afgesproken beleid het gewenste resultaat geeft. Zonodig wordt ander beleid afgesproken, denk aan medicatie, wondverzorging of onderzoeken.

Iedere dag is er een verpleegkundige verantwoordelijk voor uw persoonlijke verzorging. Als u vragen heeft over uw ziekte en behandeling, kunt u die stellen aan de verantwoordelijke verpleegkundige.

Contactpersoon thuisfront
Wilt u één persoon aanwijzen als contactpersoon voor de afdeling. Dit is de persoon aan wie wij informatie over uw situatie geven en met wie we contact kunnen opnemen als het nodig is. Uw contactpersoon kan zelf ook inlichting vragen en informatie doorgeven.

Kamer
De meeste afdelingen hebben kamers voor één, twee of vier personen. Dames en heren liggen samen op een kamer. U kunt een van de kasten en het nachtkastje op uw kamer gebruiken voor eigendommen. Koffers en grote tassen kunt u het beste weer mee naar huis geven.

Maaltijden
Het ontbijt, de broodmaaltijd, een snack tussendoor én de warme maaltijd: u kiest alles ter plekke, á la minute, uit de speciale maaltijdwagen. Drinken wordt op vaste tijden rondgebracht. Alle vragen over de maaltijden kunt u stellen aan de voedingsassistente.

Bezoektijden
Tijdens onze bezoektijden bent u van harte welkom om uw partner of naaste op de verpleegafdeling van Máxima MC te bezoeken.
Algemene bezoektijden locaties Eindhoven en Veldhoven: dagelijks van 13:30 tot 16:00 uur en van 18:00 tot 20:00 uur.

Voorzieningen

Máxima MC maakt uw verblijf graag zo aangenaam mogelijk. We bieden daarom de volgende voorzieningen.

Dagbehandeling

Het is ook mogelijk dat u voor één dag wordt opgenomen in Máxima MC. Meer informatie over dagbehandeling

Patiëntfolders

Informatie bij opname