Veelgestelde vragen: Factuur

 • Waarom wordt er een polikliniekbezoek in rekening gebracht terwijl het consult op afstand heeft plaatsgevonden?

  Op de factuur van de zorgverzekering staat een overzicht van de activiteiten die in het kader van uw behandeling door MMC zijn uitgevoerd. In de periode van de Coronacrisis is het mogelijk dat op dit overzicht een ‘eerste polikliniekbezoek’ of een ‘herhaal polikliniekbezoek’ staat, terwijl u niet fysiek in het ziekenhuis geweest bent. Om patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis te laten komen tijdens deze periode zijn afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk vervangen door consulten op afstand. Dat wil zeggen telefonisch, per email of via een beeldverbinding. Landelijk is dit overeen gekomen tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De hoogte van de factuur wordt overigens niet beïnvloed door het feit of u op de polikliniek bent geweest of een telefonische afspraak heeft gehad.

 • Waarom krijg ik nu pas de factuur?

  Sinds 2012 moet het ziekenhuis zich houden aan landelijk vastgestelde periodes om DBC’s te sluiten. Het ziekenhuis moet wachten tot deze periode is verstreken, voordat zij een factuur mag sturen aan zorgverzekeraar of patiënt. Daarnaast kan het zo zijn dat de prijsafspraken tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar nog niet zijn afgerond waardoor het enige tijd kan duren voordat u de factuur ontvangt.

 • Waarom krijg ik de factuur thuis?

  In de meeste gevallen stuurt Máxima MC de factuur naar de zorgverzekeraar. In onderstaande gevallen krijgt u de factuur thuisgestuurd:

  • U bent niet verzekerd.
  • U moet een eigen bijdrage betalen voor de behandeling.
  • U bent poliklinisch bevallen onder begeleiding van uw eigen verloskundige.
  • Uw zorgverzekeraar heeft voor uw behandeling geen contract afgesloten met Máxima MC.
  • Uw behandeling valt niet onder de verzekerde zorg.
  • Uw verzekeringsgegevens zijn onjuist of zijn niet bekend bij Máxima MC. Neem in dit geval contact op met de afdeling Facturatie op telefoonnummer (040) 888 91 10 of via facturatie@mmc.nl Op woensdag is deze afdeling gesloten.
 • Kan ik de factuur van Máxima MC indienen bij mijn verzekeraar?

  U kunt uw factuur altijd indienen bij uw zorgverzekeraar indien u verwacht in aanmerking te komen voor een vergoeding. De vergoeding die u krijgt is afhankelijk van uw polisvoorwaarden en of uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met MMC. Voor meer informatie over vergoedingen neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

 • Ik heb een factuur ontvangen maar ik ben niet in Máxima MC geweest, wat nu?

  Dit is mogelijk. Het kan zijn dat uw huisarts of een andere (eerste lijns) aanvrager materiaal heeft afgenomen (bijvoorbeeld bloed of urine) wat voor onderzoek naar Máxima MC is gestuurd. Máxima MC brengt de kosten voor dat onderzoek bij u of uw zorgverzekeraar in rekening. Een andere mogelijkheid is dat u telefonisch contact heeft gehad met uw behandelaar. Vanaf 1 januari 2018 is namelijk wettelijk bepaald dat zorgverleners een telefonisch consult kunnen declareren aan uw zorgverzekeraar. Dit telefonisch consult kan een fysiek herhaalbezoek aan het MMC vervangen en mag onder bepaalde voorwaarden gedeclareerd worden. Het kan dus voorkomen dat u vanaf dit jaar op uw nota een aparte code voor een telefonisch consult ziet staan en dat hierdoor uw (verhoogd) eigen risico wordt getroffen. Indien u twijfelt over een factuur dan kunt u dit bij de afdeling Facturatie van Máxima MC navragen via facturatie@mmc.nl of op werkdagen tussen 8.30 uur en 12.30 uur via nummer (040) 888 91 10. Op woensdag is deze afdeling gesloten.

 • Ik ben overgestapt naar een andere zorgverzekeraar maar krijg ik een vergoedingenoverzicht van mijn vorige zorgverzekeraar. Hoe kan dit?

  Een DBC wordt gefactureerd aan de zorgverzekeraar waar u bij aanvang van de behandeling verzekerd was. Dit is een landelijke regel. Als u tijdens uw behandelperiode overstapt naar een andere zorgverzekeraar, wordt de gehele behandeling vallende binnen het DBC zorgproduct in rekening gebracht bij uw oude zorgverzekeraar. Kijk voordat u een afspraak maakt met een medisch specialist altijd eerst uw polisvoorwaarden na of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

 • Ik heb een factuur ontvangen op mijn adres maar de persoon woont hier niet, wat nu?

  U kunt de factuur retour zenden naar Máxima MC met vermelding van de reden. Máxima MC zal op basis hiervan de benodigde vervolgacties uitzetten.

 • Waar kan ik een kopie van de factuur opvragen?

  U kunt uw verzoek per e-mail indienen via facturatie@mmc.nl of telefonisch aanvragen via telefoonnummer (040) 888 91 10 (op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 uur en 12.30 uur. Op woensdag is deze afdeling gesloten). Máxima MC stuurt de kopiefactuur altijd naar het adres dat op de originele rekening vermeld staat.

 • Tussentijds ben ik van verzekering veranderd, kan de factuur gesplitst worden?

  Dit is niet mogelijk. Er zijn bij de invoering van de DBC-zorgproducten afspraken gemaakt hoe hiermee om te gaan. Als er sprake is van een overlap in een nieuw jaar dan dient de zorgverlener de factuur te sturen naar de zorgverzekeraar waar u bij aanvang van de behandeling verzekerd was. Deze verzekeraar dient de hele factuur te betalen aan de zorgverlener. Als u niet verzekerd was op de startdatum van de behandeling moet u de factuur zelf betalen.

 • Ik ben maar kort behandeld en toch ontvang ik een hoge factuur, hoe kan dit?

  Een DBC-zorgproduct is gebaseerd op een gemiddelde van de geleverde zorg en de gemiddelde kosten die voor een bepaalde behandeling gemaakt worden. In sommige gevallen is de rekening lager dan de werkelijke gemaakte kosten en in andere gevallen hoger. De hoogte van de factuur wordt niet beïnvloed door de tijd die nodig is om de behandeling uit te voeren. Het kan voorkomen dat u slechts 5 minuten bent behandeld en hier toch een hoge factuur voor ontvangt.

 • Hoe wordt de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in rekening gebracht?

  Vanaf 1 januari 2022 wordt de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in rekening gebracht volgens het zorgprestatiemodel. Een behandeling in de ggz bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener of een aantal dagen en nachten op de verpleegafdeling. Vanaf 2022 staan deze losse onderdelen (‘zorgprestaties’) op de zorgnota. Op de pagina Zorgprestatiemodel leest u hier meer over.