Veelgestelde vragen: Machtiging

  • Een machtiging, wat is dat en waarvoor dient dit?

    Een machtiging is een aanvraag die een arts doet bij uw zorgverzekeraar om een bepaalde zorgactiviteit uit te mogen voeren. Het gaat daarbij om de vraag of de zorgverzekeraar de behandeling vergoedt. De verzekeraar beoordeelt daarbij of er volgens de polisvoorwaarden aanspraak op vergoeding bestaat en of de behandeling medisch noodzakelijk is. Zodra er een goedkeuring gegeven wordt door uw zorgverzekeraar, wordt u verder behandeld en heeft u de garantie dat de zorgactiviteit (afhankelijk van u (aanvullende) verzekering) geheel of gedeeltelijk vergoed wordt. Indien uw zorgverzekeraar de machtiging niet goedkeurt, maar u de behandeling toch wenst, dan betaalt u de totale kosten van de behandeling zelf.

  • De machtiging was goedgekeurd maar ik heb toch een factuur ontvangen.

    Als het goed is heeft u van uw zorgverzekeraar een kopie ontvangen met de goedkeuring. Controleer hierbij goed of de vergoeding uit de basisverzekering of uit de aanvullende verzekering gedaan wordt. Als dit uit de aanvullende verzekering vergoed wordt, ontvangt u namelijk zelf de factuur. Deze moet u zelf bij uw verzekeraar indienen. Het kan ook zo zijn dat MMC rechtstreeks de factuur bij uw zorgverzekering indient maar dat het factuurbedrag hoger is dan de maximale vergoeding die de zorgverzekeraar geeft. In dat geval moet u het verschil zelf betalen. U ontvangt voor het restantbedrag een factuur van MMC.