Veen, dhr. J.

Veen, dhr. J.

  • Functie gynaecoloog
  • Contact 040 888 83 80
  • Aandachtsgebieden bekkenbodemproblematiek

Joggem Veen is geboren in Haarlem en getogen in Breda. Tijdens zijn opleiding tot gynaecoloog heeft hij zich gespecialiseerd in bekkenbodemproblematiek. Inmiddels is hij al jarenlang één van de kartrekkers van Bekkenzorg Maxima. “Soms zijn bekkenbodemklachten relatief eenvoudig op te lossen. Maar niet zelden moet je met verschillende disciplines bekijken wat de beste behandeling is. Ik hoor nog te vaak dat vrouwen jaren met klachten rondlopen. Een missie voor mij om dit taboe te doorbreken. Dat pakken we nu ook samen met een paar zeer gemotiveerde huisartsen in deze regio aan.”

Naast gynaecoloog is Veen opgeleid als tropenarts: hij heeft in deze hoedanigheid 3 jaar in Malawi gewerkt. “In Malawi is de liefde voor mijn vak ontstaan. Daar is een goede en vellige zwangerschap geen vanzelfsprekendheid. Een zeer dankbare tijd om baby- en kind sterfte omlaag te brengen”.

Aandachtsgebieden

Verzakkings– en incontinentieproblematiek (waaronder vaginale verzakkingen)
• Opnieuw optredend urineverlies (en terugkerende verzakkingen)
Laparoscopische verzakkingsoperaties (kijkoperatie), met en zonder implantaat.
• Complicaties na verzakkingsoperaties
• Complicaties van TVT-bandjes
• Analyse en behandeling ontlastingsverlies

Wetenschappelijk onderzoek

Daarnaast richt Veen zich met zijn onderzoekgroep en samen met Professor Bongers op het verder ontwikkelen van laparoscopische (kijkbuis) verzakkingsoperaties. Landelijk is Joggem Veen bestuurslid van de werkgroep bekkenbodem en zet zich in voor het bekkenbodem onderwijs aan gynaecologen in opleiding.

Werkzaam op de afdeling

Contact