Verbeek, mw. I.N.E.

Verbeek, mw. I.N.E.

  • Functie kinderarts
  • Contact 040 888 8270
  • Aandachtsgebieden sociale pediatrie
  • BIG-nummer 09913185901

Kinderarts Inge Verbeek werkt sinds 2010 in het Maxima MC. Zij is gespecialiseerd in sociale pediatrie. Hierbij richt zij zich op kinderen met ontwikkelingsproblemen in de breedste zin van het woord. Ze heeft ruime ervaring met het werken met kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen, psychosociale problemen, SOLK, eetproblematiek en kinderen die zich bevinden in een complexe thuissituatie of bijvoorbeeld slachtoffer zijn van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Verbeek werkt niet alleen in MMC, maar ook binnen Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe en het onderwijsexpertisecentrum De Berkenschutse, dat hieraan gelieerd is. Binnen Kempenhaeghe en de Berkenschutse ziet zij kinderen met slaapproblemen en/of epilepsie en begeleidt zij kinderen die vanwege een chronische ziekte, ontwikkelings- of systeemproblematiek op de Berkenschutse naar school gaan.

“De combinatie van werken als kinderarts in MMC en daarbuiten vind ik erg leuk. Het mooiste aan mijn werk vind ik dat ik een kind ondanks zijn klachten en/of beperkingen vanuit zijn eigen omgeving kan helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.”

Om die optimale ontwikkeling te kunnen bewerkstelligen, werkt zij nauw samen met verschillende andere specialisten binnen MMC, zoals het pedagogisch team, kinderpsychologen, logopediste, kinderfysiotherapeut en/of diëtist. Ook heeft ze een groot netwerk en korte lijntjes met hulpverleners in de regio, zoals de GGD, gemeente, GGZ-instellingen, Libra revalidatie en Jeugdzorg, zodat een goede samenwerking rondom het kind tot stand kan komen.

Aandachtsgebieden

  • Sociale pediatrie
  • Algemene kindergeneeskunde

Werkzaam op de afdeling

Contact