Transmurale zorg

Heeft u na uw ziekenhuisopname zorg nodig dan wordt dit geregeld via de afdeling transmurale zorg. Ook plaatsing in een verzorgings- of verpleeghuis verloopt via de afdeling transmurale zorg.

De Transferverpleegkundige

De transferverpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de bemiddeling van nazorg aan patiënten die uit het ziekenhuis worden ontslagen. Zij bespreekt met u en/of uw naasten welke zorg u nodig heeft na uw ontslag. De transferverpleegkundige zorgt voor de indicatie, neemt contact op met een zorgaanbieder en bemiddelt bij plaatsing.

Wat regelt u zelf?

Om u op weg te helpen, hebben wij voor u en aantal zaken op een rij gezet die u of uw familie/mantelzorg zelf moet regelen.

 • Vervoer naar huis

  Het vervoer naar huis regelt u zelf. Voor degene die u ophaalt is er toestemming om de auto vlakbij de ingang te parkeren. Kiest u ervoor om een taxi te nemen, dan is dit voor eigen rekening. De taxi wordt alleen vergoed indien dit medisch noodzakelijk is. Hiervoor heeft u een medische verklaring van uw behandelend arts nodig. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage. Voor informatie over de hoogte van deze bijdrage kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Houdt er rekening mee dat u de volledige taxikosten moet voorschieten.

 • Huishoudelijke hulp

  Informeer tijdig bij uw gemeente, bij de afdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of het zorgloket, naar wat de mogelijkheden voor huishoudelijke hulp zijn. De gemeente heeft ongeveer zes weken nodig om uw aanvraag in behandeling te nemen. Er wordt altijd een eigen bijdrage gevraagd. Deze is per gemeente verschillend. U bent natuurlijk ook vrij om zelf iemand te benaderen. Via internet zijn bureaus te vinden die hulp bieden in het vinden van een geschikte huishoudelijke hulp bij u in de buurt.

 • Hulpmiddelen

  Er zijn allerlei voorzieningen en hulpmiddelen om het leven met een beperking makkelijker te maken. Zoals een rollator, douchestoel, urinaal, postoel en dergelijke. De vergoeding voor een zorg- en welzijnshulpmiddel hangt af van het hulpmiddel dat u nodig heeft. U kunt voor vergoeding informeren bij uw zorgverzekeraar of bij uw gemeente.
  Als u niet in aanmerking komt voor vergoeding van een hulpmiddel via de gemeente of via uw zorgverzekeraar, dan kunt u een zorghulpmiddel zelf kopen of huren.

  Kijk voor meer informatie over de vergoeding van hulpmiddelen op:

 • Maaltijdvoorziening en boodschappen

  Als u (tijdelijk) niet kunt koken of boodschappen doen, kunt u maaltijden of boodschappen laten bezorgen. Informatie over wat u zelf kunt regelen en wat de gemeente voor u kan betekenen vindt u op de website van Rijksoverheid. U kunt contact opnemen met de WMO of zorgloket van uw gemeente, zij beschikken over contactgegevens van organisaties die maaltijden bij u in de buurt leveren.

 • Personenalarmering

  Met een personenalarmering voor thuis kunt u bij een noodgeval verbinding maken met directe hulp of een meldkamer. Kijk voor verwijzing en informatie over vergoeding van personenalarmering op de website van Rijksoverheid of vraag informatie aan via het WMO-loket van uw gemeente.
  De aanvraag voor personenalarmering kan een aantal weken duren. Wij adviseren u daarom dit op tijd aan te vragen.

 • Aanpassingen in uw woning

  Informeer bij uw gemeente, bij de afdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) naar de mogelijkheden.

   

Zorg na uw ziekenhuisopname

Naast het inzetten van hulpmiddelen of ondersteuning, kan het zijn dat u ook verpleging of verzorging nodig hebt na uw opname of bezoek aan de polikliniek. Kunnen uw naasten deze zorg niet bieden, dan kan thuiszorg (wijkverpleging), een tijdelijk verblijf of andere zorg ingezet worden.