Thuisdialyse

Dialysecentrum Máxima beschikt over een eigen trainingsteam voor thuisdialyse, in samenwerking met Dianet Utrecht. We trainen nierpatiënten zodat zij zelf, met een partner of met een Verpleegkundige Dialyse Assistent (VDA) in hun vertrouwde omgeving een hemodialyse kunnen uitvoeren.

Patiënten ervaren thuis dialyseren als erg prettig. Ze zijn in hun eigen omgeving, hebben meer vrijheid en privacy en ze zijn niet meer afhankelijk van taxi’s en van vaste dialysedagen in het ziekenhuis. In Máxima Medisch Centrum trainen we patiënten van ons eigen dialysecentrum, maar ook patiënten uit andere ziekenhuizen. Dit gebeurt in samenwerking met Dianet en Thuisdialyse VieCuri Vitaal, centra gespecialiseerd in thuisdialyse en de dialyse na de training verzorgt.

Werkwijze

In Dialysecentrum Máxima wordt getraind met de Fresenius machine. Zodra de patiënt aangeeft thuis te willen dialyseren, kijkt de behandelend nefroloog of dat medisch verantwoord is. Vervolgens kijken een medisch maatschappelijk werker en een contactverpleegkundige thuisdialyse mee naar de haalbaarheid.

Als blijkt thuis dialyseren medisch verantwoord en haalbaar is, dan melden we de patiënt aan bij Dianet. Hierna volgt een intakegesprek en huisbezoek door Dianet en wordt er in samenspraak met de patiënt een plan gemaakt voor de training. De trainingsduur kan variëren van vier tot twaalf weken. Dit is afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de patiënt. De trainingen zijn op dinsdag-, donderdag- en zaterdagochtend tijdens de dialysebehandelingen.

Als u na de training overgaat tot thuisdialyse, houdt u contact met het dialysecentrum en de nefroloog door middel van controleafspraken op de polikliniek.