Thuisdialyse

Dialysecentrum Máxima beschikt over een eigen trainingsteam voor thuisdialyse, in samenwerking met Dianet Utrecht en Thuisdialyse Viecuri Vitaal.

We trainen nierpatiënten zodat zij zelf, met een partner of met een Verpleegkundige Dialyse Assistent (VDA) in hun vertrouwde omgeving een hemodialyse kunnen uitvoeren.

Patiënten van wie de nieren niet goed meer functioneren zijn voor het zuiveren van hun bloed afhankelijk van nierfunctie vervangende therapie (dialyse). Dat betekent een ingrijpende aanpassing aan het dagelijks leven van de nierpatiënt. In de meeste gevallen moet de patiënt drie keer per week drie of vier uur dialyseren op de dialyseafdeling in Eindhoven of Veldhoven. Er is nu ook de mogelijkheid om thuis te dialyseren.

Patiënten ervaren thuis dialyseren als erg prettig. Ze zijn in hun eigen omgeving, hebben meer vrijheid en privacy en ze zijn niet meer afhankelijk van taxi’s en van vaste dialysedagen in het ziekenhuis. In het Máxima MC trainen we patiënten van ons eigen dialysecentrum, maar ook patiënten uit andere ziekenhuizen. Dit gebeurt in samenwerking met Dianet en Thuisdialyse VieCuri Vitaal, centra welke gespecialiseerd zijn in thuisdialyse en ook de dialyse na de training verzorgen.

Werkwijze

In de huidige trend van zelfmanagement en de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt organiseren, verandert ook de dialyseafdeling van het Máxima MC. Patiënten worden meer en meer in de gelegenheid gesteld om zelf nauw betrokken te zijn bij hun behandeling en daar meer de regie in te nemen. Zo kan de patiënt, indien hij dit wenst, zelf (na instructie) de machine voor dialyse opbouwen en alarmen interpreteren.

Ook kan de patiënt kiezen voor thuisdialyse. Door thuis te dialyseren is de patiënt flexibeler in de aansluittijden, zodat het inpassen van de dialyse in het dagelijkse leven gemakkelijker kan zijn. Ook bespaart thuisdialyse veel reistijd. Zodra de patiënt aangeeft thuis te willen dialyseren, kijkt de behandelend nefroloog of dat medisch verantwoord is. Vervolgens kijken een medisch maatschappelijk werker en een contactverpleegkundige thuisdialyse mee naar de haalbaarheid. Als blijkt dat thuis dialyseren medisch verantwoord en haalbaar is, melden we de patiënt aan bij Dianet of Thuisdialyse Viecuri Vitaal. Hierna volgt een intakegesprek en huisbezoek door deze instelling en wordt er in samenspraak met de patiënt een plan gemaakt voor de training.  De patiënt volgt deze opleiding eventueel samen met zijn partner van twee tot drie maanden op de dialyseafdeling van het MMC. Dialysecentrum Máxima is een ‘contactcentrum’, waarbij ook nierpatiënten die niet aan het MMC verbonden zijn training en begeleiding kunnen krijgen vanuit de dialyseafdeling van MMC. De patiënt leert, onder begeleiding van een verpleegkundige onder meer zelf een shunt aan te prikken, de dialysemachine gebruiksklaar maken voor behandeling, zelf controles uitvoeren en problemen interpreteren en op te lossen.

Wilt of kunt u niet volledig zelfstandig thuis dialyseren dan biedt Thuisdialyse Viecuri Vitaal ook thuisdialyse aan met meerzorg. Hierbij krijgt u hulp van een dialyse-verpleegkundige of dialyse-assistent die gedurende de gehele behandeling aanwezig zullen zijn.

Als u na de training overgaat voor thuisdialyse, houdt u contact met het dialysecentrum en de nefroloog door middel van controleafspraken in het Dialysecentrum eens per drie maanden.