Thuisdialyse

Dialysecentrum Máxima MC beschikt over een eigen trainingsteam voor thuisdialyse, in samenwerking met Dianet Utrecht. We trainen nierpatiënten zodat zij zelf, met een partner of met een Verpleegkundige Dialyse Assistent (VDA), in hun vertrouwde omgeving een hemodialyse kunnen uitvoeren.

Patiënten van wie de nieren niet goed meer functioneren, zijn voor het zuiveren van hun bloed afhankelijk van nierfunctie vervangende therapie (dialyse). Dit zorgt voor een ingrijpende aanpassing van het dagelijks leven. In de meeste gevallen moeten ze drie keer per week drie of vier uur dialyseren op de dialyseafdeling in Veldhoven. Het is nu ook mogelijk om thuis te dialyseren.

Patiënten ervaren thuis dialyseren als erg prettig. Ze zijn in hun eigen omgeving, hebben meer vrijheid en privacy en zijn niet meer afhankelijk van taxi’s en vaste dialysedagen in het ziekenhuis. In Máxima MC trainen we patiënten van ons eigen dialysecentrum, maar ook patiënten uit andere ziekenhuizen. Dit gebeurt in samenwerking met Dianet, welke gespecialiseerd is in thuisdialyse en de dialyse na de training verzorgen.

Werkwijze

In de huidige trend van zelfmanagement en om de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te organiseren, verandert ook de dialyseafdeling van Máxima MC. Patiënten worden meer en meer in de gelegenheid gesteld om zelf nauw betrokken te zijn bij hun behandeling en daar meer de regie in te nemen. Zo kan de patiënt, indien gewenst, zelf (na instructie) de machine voor dialyse opbouwen en alarmen interpreteren.

Ook kan de patiënt kiezen voor thuisdialyse. Door thuis te dialyseren, is de patiënt flexibeler in de aansluittijden. Zo kan het inpassen van de dialyse in het dagelijkse leven gemakkelijker zijn. Ook bespaart thuisdialyse veel reistijd. Zodra de patiënt aangeeft thuis te willen dialyseren, kijkt de behandelend nefroloog of dat medisch verantwoord is. Vervolgens kijken een medisch maatschappelijk werker en een contactverpleegkundige thuisdialyse mee naar de haalbaarheid. Als blijkt dat thuis dialyseren medisch verantwoord en haalbaar is, melden we de patiënt aan bij Dianet. Hierna volgt een intakegesprek en huisbezoek door deze instelling en wordt er in samenspraak met de patiënt een plan gemaakt voor de training. De patiënt volgt deze opleiding van twee tot drie maanden, eventueel samen met zijn partner, op de dialyseafdeling van Máxima MC.

Dialysecentrum Máxima MC is een ‘contactcentrum’, waarbij ook nierpatiënten die niet aan Máxima MC verbonden zijn training en begeleiding kunnen krijgen. De patiënt leert, onder begeleiding van een verpleegkundige, onder meer zelf een shunt aan te prikken, de dialysemachine gebruiksklaar te maken voor behandeling, zelf controles uit te voeren en problemen te interpreteren en op te lossen.

Als u niet volledig zelfstandig thuis kunt of wilt dialyseren, biedt Dianet ook thuisdialyse aan met meerzorg. Hierbij krijgt u hulp van een dialyseverpleegkundige of dialyse-assistent die gedurende de gehele behandeling aanwezig is.

Als u na de training overgaat op thuisdialyse, houdt u contact met het dialysecentrum en de nefroloog. Hiervoor heeft u één keer per drie maanden controle afspraken in het Dialysecentrum.