Actieve dialyse

Bij actieve dialyse wordt de nierpatiënt zoveel mogelijk betrokken bij de dialysebehandeling. Het gaat naast actief handelen ook om actief meedenken over de behandeling.

Werkwijze

Bedoeling is dat u (een deel) van de dialyse zelf uit gaat voeren. Dit kan zowel bij peritoneaal dialyse als bij hemodialyse. U wordt daarbij begeleid, gemotiveerd en getraind door het behandelteam van Dialysecentrum Máxima. De eerste twee dialyses worden in alle rust in een aparte ruimte gestart. Als uw gezondheid het toelaat, komt u daarna in het brugstation terecht. Dit is een plaats binnen ons centrum waar u kennis kunt maken met de dialysebehandeling. Er wordt uitgebreid informatie gegeven over alle onderdelen van de dialyse. Afhankelijk van uw mogelijkheden en motivatie wordt bekeken waar u bij de behandeling betrokken kunt worden.

Voordelen

Voordelen van actieve dialyse zijn:

  • U behoudt voor een belangrijk deel zelfstandigheid, gevoel van onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid.
  • Actieve dialyse behoudt of versterkt de eigenwaarde.
  • Actieve dialyse geeft u een beter ziekte-inzicht.
  • U leert goed om te gaan met dieetvoorschriften en medicijnen.

Voorwaarden

Om de behandeling zo goed mogelijk te laten slagen, wordt er een aantal voorwaarden gesteld aan deelname aan actieve dialyse. Naast motivatie moet u geestelijk en lichamelijk in staat zijn om de benodigde handelingen uit te voeren, Nederlands of Engels spreken en zich gesteund voelen door de omgeving en familie.