27 februari 2018

MMC start pilot: dialyseren wanneer het uitkomt

MMC start pilot: dialyseren wanneer het uitkomt

Wél de veilige omgeving van het ziekenhuis, maar niet meer gebonden zijn aan de agenda van de dialyseafdeling. In Dialysecentrum Máxima van Máxima MC (MMC) staat het binnenkort te gebeuren. Voor uitvoering van een pilot – waarbij nierpatiënten zelf kiezen wanneer zij dialyseren – ontving MMC een subsidie van de Nierstichting.

Een baan, druk sociaal leven, studie en drie keer per week enkele uren dialyseren met elkaar combineren, valt niet mee. “Maar voor sommige patiënten is het de realiteit”, zegt verpleegkundig specialist Lianne Janssen-Duis. “Dialyseren past niet altijd in iemands leven. Het heeft een grote impact.” Bij een dialyse wordt de nierfunctie deels overgenomen. Zo worden afvalstoffen verwijderd en overtollig vocht uit het bloed gehaald. Met een pilot genaamd Dialyse Maximaal wil het dialysecentrum patiënten meer vrijheid geven om zelf de regie te pakken. “De patiënt wordt door ons opgeleid, zodat hij geheel zelfstandig tijdens openingstijden van het dialysecentrum een dialyse kan uitvoeren. Uiteraard staat er, indien nodig, een medisch team klaar voor hulp.”

Pilot

Op dit moment is één patiënt al met deze manier van dialyseren begonnen. “Zijn leven is veel veranderd. Door zelf verantwoordelijk te zijn voor de dialysebehandeling heeft hij weer grip op zijn leven. Hij kan zijn eigen agenda bepalen en is minder afhankelijk van anderen. Hij gaf zelfs aan zich vrijer en minder ziek te voelen.” Dit jaar hoopt Janssen-Duis het aantal patiënten uit te breiden. “Verder willen we onderzoeken of het mogelijk is om thuis de online beschikbaarheid van de dialyseruimte te bekijken. Dan ligt de regie volledig bij de patiënt.” Volgens de verpleegkundig specialist is deze manier van dialyseren bedoeld voor patiënten die niet de mogelijkheid hebben om thuis te dialyseren of dit (nog) niet willen. “Het kan ook een tussenstap zijn naar een thuisdialyse. “We leren patiënten hoe zij zelfstandig een dialyse uitvoeren. Eventueel kan dit thuis verder opgepakt worden.”