28 januari 2018

‘Dialyse-echtpaar’ kent unieke situatie door thuisdialyse

‘Dialyse-echtpaar’ kent unieke situatie door thuisdialyse

Jan (63) en Rita (70) Jongenotter kampen beiden al langer met falende nieren. Jan dialyseert sinds twee jaar omdat zijn nieren vanwege cysten helemaal niet meer functioneren. Zijn vrouw Rita dialyseert om dezelfde reden nu vier maanden. Het is uniek in Nederland dat beide partners dialysepatiënt zijn, en samen thuis kunnen dialyseren.
Jan en Rita behoren tot de groeiende groep nierpatiënten die thuis hun bloed kunnen zuiveren. Tot voor kort moesten ze hiervoor wekelijks naar Máxima MC voor een urenlange nierdialyse. “Thuisdialyse is een middel waarmee de patiënt weer een actieve en zinvolle leefstijl krijgt, waardoor de kwaliteit van leven in grote mate verbetert”, vertelt een gespecialiseerd verpleegkundige van het Dialysecentrum Máxima.

 

Dialyse is nu een rustmoment

Het hebben van een nierziekte verandert veel in het leven van een patiënt en kan soms ook een gevoel van afhankelijkheid met zich meebrengen. Nierpatiënten moeten hiervoor normaal gesproken drie tot vier maal per week naar het ziekenhuis en dat is, zeker in het geval van Jan en Rita, geen eenvoudige opgave. De unieke situatie dat zij als echtpaar nu thuis kunnen dialyseren, maakt het allemaal een stuk makkelijker. “Ik hoef nu alleen nog maar even naar boven te gaan”, zegt Rita. “Vooral de rust die het met zich meebrengt is erg prettig. Geen mensen om je heen, gewoon lekker met z’n tweeën.” Jan, die nog veertig uur per week werkt, ziet thuisdialyse niet alleen als rustmoment. “We lezen de krant of spelen een spelletje. Er is nu veel meer tijd om samen ook andere dingen te doen.”
Gezonde nieren zuiveren het bloed van allerlei afvalstoffen. Als de nieren heel slecht functioneren, wordt het bloed tijdens een dialyse kunstmatig gezuiverd. Rita dialyseert tweemaal per week drie uur en Jan dialyseert driemaal per week vier uur. “In het geval van Jan wordt er in vier uur tijd 70 tot 80 liter bloed rondgepompt om de nieren te zuiveren”, vertelt de gespecialiseerd verpleegkundige. “Thuisdialyse zien wij bij Máxima MC als de toekomst voor onze actieve dialysepatiënten. Het is een volgende stap op weg naar onafhankelijkheid, zelfstandigheid, vrijheid en meer kennis van zowel de nierziekte als haemodialyse.”

Trainen voor thuisdialyse

Voordat Jan en Rita met thuisdialyse konden beginnen, hebben ze in MMC een opleidingstraject van tien weken gevolgd. “We zijn goed voorbereid. We hebben veel les gehad en als er iets misgaat, weten we precies wat we moeten doen”, zegt Rita. “En we leren we ook van elkaar. Als de een het even niet meer weet, kan de ander het controleren of helpen”, vult Jan aan. Daarnaast is er ook altijd nog een gespecialiseerd verpleegkundige aanwezig die helpt met aanprikken.
Sinds 2015 biedt Máxima MC thuisdialyse aan. “In Dialysecentrum Máxima trainen we onze eigen patiënten, maar ook die uit andere ziekenhuizen. We trainen haemodialyse patiënten zodat ze zelf, met een partner, een Verpleegkundig Dialyse Assistent (VDA) of een dialyseverpleegkundige in hun vertrouwde omgeving kunnen dialyseren”, aldus de gespecialiseerd verpleegkundige van het Dialysecentrum Máxima. “Dit gebeurt in samenwerking met Dianet en Thuisdialyse VieCuri Vitaal, centra gespecialiseerd in haemodialyse in de thuissituatie.”

Steeds minder controle nodig

In plaats van meerdere keren per week gaan Jan en Rita nu om de drie maanden naar Dialysecentrum Máxima. Ook om te dialyseren, maar vooral ter controle. Ze houden contact met het ziekenhuis door de controleafspraken op de polikliniek.